تأثیر کیفیت روی برآورد بازدهی هتل

Elsevier تومان 29,000
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
74
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Output quality Cost efficiency Profit efficiency Stochastic frontier Hotel industry
کلمات کلیدی :
کیفیت خروجی، بهره وری هزینه، بهره وری سود، مرز تصادفی، صنعت هتل
عنوان فارسی :

تأثیر کیفیت روی برآورد بازدهی هتل

عنوان انگلیسی :

Impact of quality on estimations of hotel efficiency

ژورنال :
Tourism Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517717300390
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.02.011
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 74

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Output quality Cost efficiency Profit efficiency Stochastic frontier Hotel industry

کلمات کلیدی : کیفیت خروجی، بهره وری هزینه، بهره وری سود، مرز تصادفی، صنعت هتل

عنوان فارسی : تأثیر کیفیت روی برآورد بازدهی هتل

عنوان انگلیسی : Impact of quality on estimations of hotel efficiency

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517717300390چکیده انگلیسی
This paper provides empirical evidence on the impact of output quality on hotel efficiency. It demonstrates how ignoring quality can lead to erroneous efficiency estimates. The study uses stochastic frontier methodology and the model proposed by Battese and Coelli (1995) to estimate the efficiency of 838 hotels in Spain in the period 2009–2013. The key advantage of this methodology is its ability to estimate efficiency and identify factors that explain differences in efficiency in a single-stage sampling procedure. Estimates of cost efficiency, which only include the costs of higher quality, are compared to those of profit efficiency, which not only consider costs but also the revenues generated by higher quality. Results show that quality has a negative impact on cost efficiency and a positive one on profit efficiency. Thus, hotel management should implement strategies that increase the value of their services as a way to achieve sustainable competitive advantages.

چکیده فارسی
این مقاله شواهد تجربی شواهدی مبنی بر تأثیر کیفیت خروجی در کارایی هتل را فراهم می کند. این نشان می دهد که چگونه نادیده گرفتن کیفیت می تواند منجر به تخمین های اشتباه نادرست شود. این مطالعه با استفاده از روش مرزی تصادفی و مدل پیشنهاد شده توسط باتس وکئلی ( 1995 ) برای برآورد کارایی 838 هتل در اسپانیا در دوره 2009-2013 است . مزیت کل این روش شناسی توانایی آن در برآورد کارایی و شناسایی عوامل است که تفاوت های کارایی را در یک روش نمونه گیری تک مرحله ای توضیح می دهد. برآورد هزینه بهره وری، که تنها شامل هزینه های بالاتر با کیفیت می شود، با مقادیر سود بازده مقایسه می شود که نه تنها هزینه ها را در نظر می گیرد، بلکه درآمد حاصل از کیفیت بالاتری نیز دارد. نتایج نشان می دهد که کیفیت تأثیر منفی بر بازدهی هزینه و تاثیر مثبت بر بازده سود دارد. بنابراین، مدیریت هتل باید استراتژی هایی را که ارزش خدمات آنها را به عنوان راهی برای دستیابی به مزایای رقابتی پایدار به ارمغان بیاورد، اجرا کند.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 29,000