رابطه فروش رتبه و فروش در تجارت الکترونیک: شواهد از داده های عمومی موجود در 11 دسته محصول

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
7
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
22
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Sales rank Pareto law Online merchant Demand estimation
کلمات کلیدی :
رتبه فروش، قانون پارتو، فروش آنلاین، برآورد تقاضا
عنوان فارسی :

رابطه فروش رتبه و فروش در تجارت الکترونیک: شواهد از داده های عمومی موجود در 11 دسته محصول

عنوان انگلیسی :

Rank-sales relationship in electronic commerce: Evidence from publicly available data on 11 product categories

ژورنال :
Electronic Commerce Research and Applications
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1567422316000028
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.elerap.2015.11.005
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 22

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Sales rank Pareto law Online merchant Demand estimation

کلمات کلیدی : رتبه فروش، قانون پارتو، فروش آنلاین، برآورد تقاضا

عنوان فارسی : رابطه فروش رتبه و فروش در تجارت الکترونیک: شواهد از داده های عمومی موجود در 11 دسته محصول

عنوان انگلیسی : Rank-sales relationship in electronic commerce: Evidence from publicly available data on 11 product categories

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1567422316000028چکیده انگلیسی
Unlike actual sales figures, sales ranks are widespread in the field of electronic commerce, which motivates economists and marketing scholars to look for the avenues of converting sales ranks into actual sales or market shares that are needed for demand estimation. In this study the relationship between actual sales and sales ranks is calibrated using a large online store’s unique data on 11 product categories, for which this relationship has never been calibrated before. By allowing the shape parameter of the power law to vary with the sales rank we managed to increase a traditionally used model’s fit for most of the product categories. Our parameter estimates can be used by researchers that would like to get a reasonably good approximation of market shares based on sales ranks. We also validated and modified Garg and Telang’s (2013) approach to inferring market shares using data on product price, sales rank and revenue rank. The approach, especially its modified version, was shown to lead to a reasonably low market shares prediction error, making it possible for researchers to infer the shares of sales based solely on sales and revenue rankings from companies that prefer not to disclose actual sales data.

چکیده فارسی
بر خلاف آمار واقعی فروش، رتبه های فروش در زمینه تجارت الکترونیک گسترده است، که انگیزه اقتصاددانان و دانش پژوهان بازاریابی را به دنبال راه هایی برای تبدیل صفات فروش به فروش واقعی یا سهم بازار که برای برآورد تقاضا مورد نیاز است. در این تحقیق رابطه بین فروش واقعی و رتبه های فروش با استفاده از داده های منحصر به فرد فروشگاه های آنلاین در 11 دسته بندی محصول کالیبراسیون شده است که برای این رابطه هرگز قبل از آن کالیبراسیون نشده است. با اجازه دادن به پارامتر شکل قانون قدرت با رتبه فروش متفاوت است، ما توانستیم یک مدل سنتی مورد استفاده برای بیشتر دسته های محصول را افزایش دهیم. محاسبه پارامترهای ما می تواند توسط محققانی که مایل به تقسیم نسبتا خوبی از سهم بازار در رتبه بندی های فروش هستند استفاده شود. ما همچنین رویکرد گرگ و تلنگ ( 2013 ) را تأیید کردیم و اصلاح کردیم تا سهم بازار را با استفاده از داده ها در مورد قیمت محصول، رتبه بندی فروش و رتبه درآمد تعیین کنیم. این رویکرد، به ویژه نسخه اصلاح شده، منجر به اشتباه پیش بینی احتمالی نسبتا کم بازار شد، و این امکان را برای محققان فراهم آورد که فروش سهام و فروش درآمد براساس رتبه بندی فروش و درآمد شرکتهایی که ترجیح میدهند اطلاعات فروش واقعی را افشا نکنند، به دست آورد.

موضوعات مقاله