نرخ بازگشت به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه: مورد زیرساخت های تحقیقاتی

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
12
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
57
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Return to R&D Cost benefit analysis Spillovers Cost effectiveness ratio Citation analysis Research infrastructures
کلمات کلیدی :
بازگشت به R & D، تجزیه و تحلیل سود هزینه، ریزگردها، نسبت هزینه بهره، تجزیه و تحلیل استنادی، زیرساخت های تحقیقاتی
عنوان فارسی :

نرخ بازگشت به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه: مورد زیرساخت های تحقیقاتی

عنوان انگلیسی :

The rate of return to investment in R&D: The case of research infrastructures

ژورنال :
Technological Forecasting and Social Change
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162516300208
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.02.018
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 57

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Return to R&D Cost benefit analysis Spillovers Cost effectiveness ratio Citation analysis Research infrastructures

کلمات کلیدی : بازگشت به R & D، تجزیه و تحلیل سود هزینه، ریزگردها، نسبت هزینه بهره، تجزیه و تحلیل استنادی، زیرساخت های تحقیقاتی

عنوان فارسی : نرخ بازگشت به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه: مورد زیرساخت های تحقیقاتی

عنوان انگلیسی : The rate of return to investment in R&D: The case of research infrastructures

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162516300208چکیده انگلیسی
The return to R&D investment and activities has been the object of a vast literature, both from a theoretical and empirical perspective. The aim of this overview is to present a selection of contributions to underscore the main shared findings and highlight open issues, while also providing a preliminary analysis of the returns to R&D investment in large research infrastructures (RIs) in Europe. First, a common methodological framework is distilled from the macro-literature, examining the return to R&D in aggregate terms. Then, the evaluation in the context of specific projects, mainly in large RIs, is examined, followed by the explicit consideration of externalities and spillover effects of research activities. A novel empirical analysis of European RIs is also presented, based on a novel data set, to highlight trends and suggest new avenues for the evaluation of the rate of return to investments in research infrastructures, using both a cost effectiveness ratio and a bibliometric citation count as metrics to evaluate the return to R&D investment in these facilities. Directions for future research are sketched in the concluding section.

چکیده فارسی
بازگشت به سرمایه گذاری و فعالیت های تحقیق و توسعه، هدف از ادبیات وسیع است، هم از دیدگاه نظری و هم تجربی. هدف از این بررسی، ارائۀ مجموعه ای از کمک ها برای برجسته کردن یافته های اصلی مشترک و برجسته کردن مسائل باز است، در حالی که همچنین ارائه یک تحلیل اولیه از بازگشت سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه در زیرساخت های تحقیقاتی بزرگ (RIs) در اروپا است. اولا چارچوب متدولوژي مشترك از مقالات كليدي تقسيم شده است و بازدهي R & D را در شرايط كامل بررسي مي كند. سپس، ارزیابی در زمینه پروژه های خاص، عمدتا در مناطق بزرگ کشور، مورد بررسی قرار می گیرد، و پس از بررسی دقیق از اثرات خارجی و تاثیرات ناگهانی فعالیت های تحقیقاتی مورد بررسی قرار می گیرد. یک تحلیل تجربی جدید ریسک اروپایی نیز براساس یک مجموعه داده جدید ارائه شده است تا روند های برجسته و راه های جدیدی را برای ارزیابی میزان بازگشت به سرمایه گذاری در زیرساخت های تحقیق، با استفاده از هر دو نسبت هزینه بهره وری و شمارش شماتیک کتابمتری به عنوان معیارهای برای ارزیابی بازگشت سرمایه گذاری تحقیق و توسعه در این امکانات. دستورالعمل های مربوط به پژوهش های آینده در بخش پایانی طرح شده است.

موضوعات مقاله