هزینه های تحقیق و توسعه، مالکیت نهایی و عملکرد آینده: مشاهداتی از چین

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
8
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
52
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
R&D expenditures Ultimate ownership Voting rights Future performance Fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis
کلمات کلیدی :
هزینه های تحقیق و توسعه، مالکیت نهایی، حقوق رأی گیری، عملکرد آینده، مجموعه فازی، تحلیل مقایسه ای کیفی
عنوان فارسی :

هزینه های تحقیق و توسعه، مالکیت نهایی و عملکرد آینده: مشاهداتی از چین

عنوان انگلیسی :

R&D expenditures, ultimate ownership and future performance: Evidence from China

ژورنال :
Journal of Business Research
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296316306117
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.10.018
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 52

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : R&D expenditures Ultimate ownership Voting rights Future performance Fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis

کلمات کلیدی : هزینه های تحقیق و توسعه، مالکیت نهایی، حقوق رأی گیری، عملکرد آینده، مجموعه فازی، تحلیل مقایسه ای کیفی

عنوان فارسی : هزینه های تحقیق و توسعه، مالکیت نهایی و عملکرد آینده: مشاهداتی از چین

عنوان انگلیسی : R&D expenditures, ultimate ownership and future performance: Evidence from China

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296316306117چکیده انگلیسی
This study examines the relationship between R&D expenditures and future performance, as well as the moderating effects of ultimate ownership on the relationship. Using a sample of 772 Chinese listed firms from 2007 to 2012, this study shows that R&D expenditures are positively related to firms' future performance and that the R&D expenditures of SOEs lead to better future performance than those of non-SOEs. In addition, the results also reveal that voting rights of ultimate owners positively moderate the R&D-performance relationship. We also adopt fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis (fsQCA) to reveal the interdependent and interrelated nature of the explanatory predictors of future performance. The results of fsQCA further indicate that large-sized SOEs with concentrated ownership could attain higher future performance on R&D investments if there are more patent applications and capital and operating spending. These findings complement the R&D performance literature by simultaneously considering the combinatory effect of ultimate ownership and control ability.

چکیده فارسی
این تحقیق رابطه بین هزینه های تحقیق و توسعه و عملکرد آینده را بررسی می کند و همچنین تاثیرات تعدیل کننده مالکیت نهایی را بر رابطه دارد. با استفاده از نمونه ای از 772 شرکت ذکر شده در چین از سال 2007 تا 2012، این تحقیق نشان می دهد که هزینه های تحقیق و توسعه با عملکرد آینده شركت ارتباط مثبتی دارد و هزینه های تحقیق و توسعه SOE ها منجر به بهبود عملکرد آتی نسبت به غیر SOE ها می شود. علاوه بر این، نتایج همچنین نشان می دهد که حق رای دادن صاحبان نهایی به طور مثبت رابطه R & D را تعدیل می کند. ما همچنین تجزیه و تحلیل تطبیقی ​​کیفی (fsQCA) را برای فاش شدن ماهیت متقابل و متقابل پیش بینی کننده های توضیحی عملکرد آینده فراهم می کنیم. نتایج fsQCA همچنان نشان می دهد که SOE های بزرگ با مالکیت متمرکز می توانند عملکرد بالاتری را در سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه در آینده به دست آورند در صورتی که درخواست های ثبت اختراع و سرمایه و هزینه های عملیاتی بیشتر باشد. این یافته ها ادبیات تحقیق و توسعه را به طور همزمان با توجه به اثر ترکیبی مالکیت نهایی و توانایی کنترل، تکمیل می کند.

موضوعات مقاله