برون سپاری تحقیق و توسعه و نقض مالکیت معنوی

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
65
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
R&D outsourcing Knowledge spillovers CIS MIP
کلمات کلیدی :
برون سپاری تحقیق و توسعه، انتقال دانش، CIS، MIP
عنوان فارسی :

برون سپاری تحقیق و توسعه و نقض مالکیت معنوی

عنوان انگلیسی :

R&D outsourcing and intellectual property infringement

ژورنال :
Research Policy
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733314001978
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.respol.2014.11.006
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 65

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : R&D outsourcing Knowledge spillovers CIS MIP

کلمات کلیدی : برون سپاری تحقیق و توسعه، انتقال دانش، CIS، MIP

عنوان فارسی : برون سپاری تحقیق و توسعه و نقض مالکیت معنوی

عنوان انگلیسی : R&D outsourcing and intellectual property infringement

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733314001978چکیده انگلیسی
We empirically address value appropriation hazards when firms enter into external relationships in search for innovation. Using firm-level data from Germany we document a positive link between R&D outsourcing and intellectual property infringement. In line with theory we show that this effect varies with the market value of knowledge, and the allocation of property rights. We discuss how outsourcing induced spillovers may foster technology diffusion, affecting industry evolution and market structure.

چکیده فارسی
زمانی که شرکت‌ها به روابط خارجی در جستجوی نوآوری وارد می‌شوند , ما به طور تجربی به مخاطرات تخصیص ارزش رسیدگی می‌کنیم . ما با استفاده از داده‌های سطح شرکت از آلمان یک ارتباط مثبت بین برون سپاری و نقض مالکیت معنوی را مستندسازی می‌کنیم . هم‌راستا با نظریه ما نشان می‌دهیم که این اثر با ارزش بازار دانش و تخصیص حقوق مالکیت متفاوت است . ما در مورد چگونگی انتشار منابع ناشی از برون سپاری می توانیم وسعت فناوری را گسترش داده و بر تکامل صنعت و ساختار بازار تأثیر بگذارد.

موضوعات مقاله