تحقیق و توسعه و بهره وری در شرکت ها و صنایع OECD: تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی متا رگرسیون

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
18
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
112
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
R&D Knowledge capital Productivity Meta-analysis
کلمات کلیدی :
تحقیق و توسعه، سرمایه دانش، بهره وری، متا تجزیه و تحلیل
عنوان فارسی :

تحقیق و توسعه و بهره وری در شرکت ها و صنایع OECD: تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی متا رگرسیون

عنوان انگلیسی :

R&D and productivity in OECD firms and industries: A hierarchical meta-regression analysis

ژورنال :
Research Policy
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733316301160
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.respol.2016.08.001
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 17

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 112

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : R&D Knowledge capital Productivity Meta-analysis

کلمات کلیدی : تحقیق و توسعه، سرمایه دانش، بهره وری، متا تجزیه و تحلیل

عنوان فارسی : تحقیق و توسعه و بهره وری در شرکت ها و صنایع OECD: تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی متا رگرسیون

عنوان انگلیسی : R&D and productivity in OECD firms and industries: A hierarchical meta-regression analysis

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733316301160چکیده انگلیسی
The relationship between R&D investment and firm/industry productivity has been investigated widely following seminal contributions by Zvi Griliches and others from late 1970s onwards. We aim to provide a systematic synthesis of the evidence, using 1253 estimates from 65 primary studies that adopt the so-called primal approach. In line with prior reviews, we report that the average elasticity and rate-of-return estimates are positive. In contrast to prior reviews, however, we report that: (i) the estimates are smaller and more heterogeneous than what has been reported before; (ii) residual heterogeneity remains high among firm-level estimates even after controlling for moderating factors; (iii) firm-level rates of return and within-industry social returns to R&D are small and do not differ significantly despite theoretical predictions of higher social returns; and (iv) the informational content of both elasticity and rate-of-return estimates needs to be interpreted cautiously. We conclude by highlighting the implications of these findings for future research and evidence-based policy.

چکیده فارسی
رابطه بین سرمایه گذاری تحقیق و توسعه و بهره وری شرکت / صنعت به طور گسترده به دنبال مطالعات ذاتی از زی گریلیچس و دیگران از اواخر دهه 1970 به بعد مورد بررسی قرار گرفت. هدف ما ارائه یک سنتز سیستماتیک از شواهد، با استفاده از 1253 برآورد از 65 مطالعه است که به اصطلاح رویکرد اولیه است. در راستای بررسیهای پیشین، ما گزارش می دهیم که میانگین کشش و برآورد نرخ بازگشت مثبت است. با این وجود، بر خلاف بررسی های قبلی، گزارش می دهیم که: (i) تخمین ها کوچکتر و ناهمگن تر از آنچه قبلا گزارش شده اند؛ (ii) ناهمگنی باقی مانده در میان برآوردهای سطح شرکت همچنان بالا است، حتی پس از کنترل عوامل تعدیل کننده؛ (iii) نرخ بازده در سطح شرکت و بازده اجتماعی درون صنعت به تحقیق و توسعه اندک اند و با وجود پیش بینی های نظری بازده های اجتماعی بالاتر، تفاوت قابل ملاحظه ای ندارند؛ و (4) محتوای اطلاعاتی هر دو برآورد الاستیسیته و نرخ بازگشت باید احتیاط تفسیر شود. ما نتیجه گیری را با روشن کردن پیامدهای این یافته ها برای تحقیقات آینده و سیاست مبتنی بر شواهد به پایان می رسانیم.

موضوعات مقاله