مدلسازی مشارکتی نزدیک به زمان واقعی برای مهندسی سیستم های اطلاعات وب مبتنی بر نظر

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
17
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
41
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
keywords :
Metamodeling Views Viewpoints Collaborative modeling
کلمات کلیدی :
مدلسازی متا ، عقیده ، نقطه نظر ،مدل سازی مبتنی بر همکاری
عنوان فارسی :

مدلسازی مشارکتی نزدیک به زمان واقعی برای مهندسی سیستم های اطلاعات وب مبتنی بر نظر

عنوان انگلیسی :

Near real-time collaborative modeling for view-based Web information systems engineering

ژورنال :
Information Systems
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306437916305269
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.is.2017.07.008
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 16

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 41

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Metamodeling Views Viewpoints Collaborative modeling

کلمات کلیدی : مدلسازی متا ، عقیده ، نقطه نظر ،مدل سازی مبتنی بر همکاری

عنوان فارسی : مدلسازی مشارکتی نزدیک به زمان واقعی برای مهندسی سیستم های اطلاعات وب مبتنی بر نظر

عنوان انگلیسی : Near real-time collaborative modeling for view-based Web information systems engineering

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306437916305269چکیده انگلیسی
Conceptual modeling is a creative, social process driven by the views of stakeholders. In modern, agile development – especially for continuously evolving Web applications – contributions from a wide variety of geographically distributed stakeholders, their involvement in negotiation and impact analysis from different perspectives and the rapid prototype generation from specifications gain much importance. Moreover, people have come to expect easy near real-time system support with few restrictions. While conceptual modeling or CSCW environments exist for each of these individual aspects, their interplay has barely been studied. This paper presents a collaborative conceptual modeling approach called SyncMeta that aims to close this gap by supporting view-based modeling in the Web browser in a near real-time shared editing environment1. In addition to domain-specific graphical modeling languages, viewpoints can be collaboratively defined on the meta-modeling layer and instantiated as views within a model editor instance. Besides this formal structure, we also discuss the choice of algorithms for locking-free shared model editing and of highly scalable team size. In addition to this kind of technical evaluation, the paper also presents several medium-scale user studies that have accompanied the iterative SyncMeta development. These studies investigated both the requirements (quality advantages and user acceptance of the view-based approach, near real-time support) and important design options such as centralized vs. peer-to-peer viewpoint resolution. A fully functional SyncMeta software framework which incorporates most of these results, is available in the GitHub open source repository. We expect this line of work to pave the way for methodologies and tools for socially engineered Web information systems.

چکیده فارسی
مدل سازی مفهومی یک فرایند خلاقانه و اجتماعی است که توسط دیدگاه ذینفعان مطرح شده است. در توسعه مدرن و چابک - به ویژه برای توسعه برنامه های کاربردی وب به طور مداوم - مشارکت از طیف گسترده ای از سهامداران توزیع شده جغرافیایی، مشارکت آنها در مذاکره و تجزیه و تحلیل تاثیر از دیدگاه های مختلف و تولید سریع نمونه از مشخصات بسیار اهمیت دارد. علاوه بر این، مردم با انتظارات محدودی از سیستم پشتیبانی نزدیک به زمان واقعی، با محدودیت های محدودی روبرو شده اند. در حالی که مدل سازی مفهومی یا محیط CSCW برای هر یک از این جنبه های فردی وجود دارد، درگیری آنها به سختی مورد مطالعه قرار گرفته است. این مقاله یک رویکرد مدل سازی مفهومی همگانی به نام همگام سازی متا ارائه می دهد که با هدف پشتیبانی از این شکاف با پشتیبانی از مدل سازی مبتنی بر دید در مرورگر وب در محیط ویرایش مجدد در زمان واقعی در زمان واقعی اجرا می شود. علاوه بر زبانهای مدل سازی گرافیکی خاص، دامنه ها می توانند به طور هماهنگ در لایه متا مدل سازی تعریف شده و به عنوان نمایه ها در یک نمونه از سردبیران مدل ایجاد شوند. علاوه بر این ساختار رسمی، ما همچنین در مورد انتخاب الگوریتم ها برای ویرایش مدل اشتراک گذاری بدون قفل و اندازه تیم بسیار قابل اندازه گیری بحث می کنیم. علاوه بر این نوع ارزیابی فنی، این مقاله همچنین چندین مطالعۀ کاربر را در سطح متوسط ​​ارائه می دهد که با همکاری همگام سازی متا تکرار شده است. این مطالعات هر دو مورد را مورد بررسی قرار دادند (مزایای کیفیت و پذیرش کاربر از دیدگاه مبتنی بر رویکرد، در حقیقت پشتیبانی از زمان واقعی) و گزینه های طراحی مهم مانند تفکیک متمرکز در مقابل نقطه نظر همکار با هم. چارچوب نرم افزاری همگام سازی متا کاملا کاربردی که بیشتر این نتایج را شامل می شود در مخزن منبع باز گیت هاب موجود است. ما انتظار داریم این خط کار برای راه اندازی روش ها و ابزار برای سیستم های اطلاعاتی مهندسی وب اجتماعی باشد.

موضوعات مقاله