قدرت واقعی توییتر : رهبری و مدیریت بحران در عصر رسانه‌های اجتماعی

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
38
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Crisis Social media Leadership Expertise Twitter
کلمات کلیدی :
بحران؛ رسانه اجتماعی؛ رهبری؛ تخصص؛ توییتر
عنوان فارسی :

قدرت واقعی توییتر : رهبری و مدیریت بحران در عصر رسانه‌های اجتماعی

عنوان انگلیسی :

The real-time power of Twitter: Crisis management and leadership in an age of social media

ژورنال :
Business Horizons
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681314001554
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.bushor.2014.10.006
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 38

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Crisis Social media Leadership Expertise Twitter

کلمات کلیدی : بحران؛ رسانه اجتماعی؛ رهبری؛ تخصص؛ توییتر

عنوان فارسی : قدرت واقعی توییتر : رهبری و مدیریت بحران در عصر رسانه‌های اجتماعی

عنوان انگلیسی : The real-time power of Twitter: Crisis management and leadership in an age of social media

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681314001554چکیده انگلیسی
This article focuses on crisis management and leadership by executives, boards, and institutions and applies research on resilience, power, and sensemaking in the analysis of the ousting and subsequent return of a chief executive by the board of directors. Insights are shared on the transparency of information, the power of social media, the role of leaders in a crisis, and the ability of different voices to be heard and exert influence in our social media age. This case study provides a set of recommendations for leadership and crisis management in the contemporary business environment by showing how a crisis can be fueled by social media. Twitter is analyzed as a source of real-time news and information, which can have a significant impact on organizations and their strategies. Furthermore, implications for new executives are highlighted, with a focus on how their initial sensemaking process shapes the ability to respond to a crisis.

چکیده فارسی
این مقاله بر رهبری و مدیریت بحران از سوی مدیران، هیئت مدیره‌ها و نهادها تمرکز دارد و تحقیقاتی در مورد انعطاف‌پذیری، قدرت و معنا‌بخشی در تحلیل برکناری و بازگشت بعدی مدیر اجرایی از سوی هئیت مدیره به کار می‌برد. بینش‌ها از لحاظ شفافیت اطلاعات، قدرت رسانه اجتماعی، نقش رهبران در زمان بحران و قابلیت شنیده شدن صداهای مختلف و اعمال نفوذ در عصر رسانه اجتماعی ما مشترک‌ هستند. این مطالعه موردی، مجموعه‌ای از توصیه‌ها را برای مدیریت بحران و رهبری در محیط کسب و کار معاصر ما از طریق نمایان ساختن چگونگی تشدید یک بحران از طریق رسانه‌های اجتماعی فراهم می‌کند. توییتر به عنوان منبع اطلاعات و اخبار در زمان واقعی مورد تحلیل قرار گرفته است، منبعی که از تاثیر شگرفی بر سازمان‌ها و راهبردهای آن برخوردار است. علاوه بر این، پیامدهای مدیران جدید با تمرکز بر چگونگی شکل‌گیری توانایی پاسخ به بحران از طریق فرآیند معنابخشی اولیه نمایان شده است.

موضوعات مقاله