یک سیستم بهینه سازی موجودی SPC در زمان واقعی برای بهبود عملکرد زنجیره تامین

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
19
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
46
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Supply chain Ordering policies Inventory replenishment Order-up-to Smoothing Bullwhip effect Inventory variance SPC Control chart Simulation
کلمات کلیدی :
زنجيره تأمين، خط مشي خريد، دوباره پرورش موجودي، سفارشي به بالا، مرتب‌سازی ، واريانس موجودي، نمودار كنترل SPC، شبیه سازی
عنوان فارسی :

یک سیستم بهینه سازی موجودی SPC در زمان واقعی برای بهبود عملکرد زنجیره تامین

عنوان انگلیسی :

A real-time SPC inventory replenishment system to improve supply chain performances

ژورنال :
Expert Systems with Applications
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417414005673
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.eswa.2014.09.028
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 18

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 46

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Supply chain Ordering policies Inventory replenishment Order-up-to Smoothing Bullwhip effect Inventory variance SPC Control chart Simulation

کلمات کلیدی : زنجيره تأمين، خط مشي خريد، دوباره پرورش موجودي، سفارشي به بالا، مرتب‌سازی ، واريانس موجودي، نمودار كنترل SPC، شبیه سازی

عنوان فارسی : یک سیستم بهینه سازی موجودی SPC در زمان واقعی برای بهبود عملکرد زنجیره تامین

عنوان انگلیسی : A real-time SPC inventory replenishment system to improve supply chain performances

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417414005673چکیده انگلیسی
Inventory replenishment rules contribute significantly to the bullwhip effect and inventory instability in supply chains. Smoothing replenishment rules have been suggested as a mitigation solution for the bullwhip effect but dampening the bullwhip effect might increase inventory instability. This paper evaluates a real-time inventory replenishment system denoted as SPC that utilizes a control chart approach to counteract the bullwhip effect whilst achieving competitive inventory stability. The SPC employs two control charts integrated with a set of decision rules to estimate the expected demand and adjust the inventory position, respectively. The first control chart works as a forecasting mechanism and the second control chart is devoted to control the inventory position variation whilst allowing order smoothing. A simulation analysis has been conducted to evaluate and compare SPC with a generalized (R, S) policy in a four-echelon supply chain, under various operational settings in terms of demand process, lead-time and information sharing. The results show that SPC is superior to the traditional (R, S) and comparable to the smoothing one in terms of bullwhip effect, inventory variance, and service level. Further managerial implications have been obtained from the results.

چکیده فارسی
قوانین بازیابی موجودی به طور قابل توجهی به اثر شلاق چرمی و بی ثباتی موجودی در زنجیره های عرضه کمک می کند. قوانین بازپرداخت صاف به عنوان یک راه حل کاهش اثرات شکارچی پیشنهاد شده است، اما تضعیف اثر شلاق زنی می تواند بی ثباتی موجودی را افزایش دهد. این مقاله یک سیستم ذخیره سازی موجود در زمان واقعی را به عنوان SPC ارزیابی می کند که از یک روش کنترل نمودار برای مقابله با اثر شلاق خوردگی در حین دستیابی به ثبات موجودی رقابتی استفاده می کند. SPC دو نمودار کنترل را یکپارچه با مجموعه ای از قواعد تصمیم گیری برای برآورد تقاضای مورد انتظار و تنظیم موقعیت موجودی به کار می گیرد. نمودار کنترل اول به عنوان یک مکانیزم پیش بینی عمل می کند و نمودار کنترل دوم برای کنترل تغییر وضعیت موجودی در حالی که امکان هماهنگی سفارش را فراهم می کند اختصاص داده شده است. تجزیه و تحلیل شبیه سازی شده برای ارزیابی و مقایسه SPC با یک سیاست کلی (R، S) در یک زنجیره عرضه چهار وجهی ، تحت شرایط عملیاتی مختلف از لحاظ فرآیند تقاضا، زمان پیشبرد و به اشتراک گذاری اطلاعات انجام شده است. نتایج نشان می دهد که SPC نسبت به سنتی (R، S) برتر است و از لحاظ تاثیر شلاق چرمی، واریانس موجودی و سطح سرویس قابل مقایسه است. پیامدهای مدیریتی بیشتر از نتایج حاصل شده است.

موضوعات مقاله