انتقال متقابل هویت نام تجاری و انجمن های تصویری ناشی از گسترش نام تجاری آموزش عالی

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
8
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
55
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Brand identity Brand image Reciprocal effect Higher education Brand extension Legitimacy
کلمات کلیدی :
هویت برند، تصویر برند، اثر متقابل، آموزش عالی، گسترش برند، مشروعیت
عنوان فارسی :

انتقال متقابل هویت نام تجاری و انجمن های تصویری ناشی از گسترش نام تجاری آموزش عالی

عنوان انگلیسی :

Reciprocal transfer of brand identity and image associations arising from higher education brand extensions

ژورنال :
Journal of Business Research
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296316000357
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.01.022
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 55

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Brand identity Brand image Reciprocal effect Higher education Brand extension Legitimacy

کلمات کلیدی : هویت برند، تصویر برند، اثر متقابل، آموزش عالی، گسترش برند، مشروعیت

عنوان فارسی : انتقال متقابل هویت نام تجاری و انجمن های تصویری ناشی از گسترش نام تجاری آموزش عالی

عنوان انگلیسی : Reciprocal transfer of brand identity and image associations arising from higher education brand extensions

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296316000357چکیده انگلیسی
The purpose of this study is to discuss the concepts of brand identity and brand image from a brand extension perspective in the higher education sector. It addresses how consumers identify and transfer the parent university's brand identity into the extended brand image of an international satellite branch, and further explores the underlying causes of the backward reciprocal transfer from the extension to parent brand. The interview results reveal that the identity–image linkage is influenced by consumers' perceived congruence and legitimacy of the brand extension. Other than the impact of functional, symbolic, and self-image congruence between the parent brand and extension, the main factors of extension legitimacy are: regulative legitimacy, brand extension authenticity, desirable values to audiences, and cultural adaptation. The findings also suggest the importance of marketing exposure, exploitation avoidance, and resource transfer in enhancing the reciprocal influence of the extended brand image on the parent brand.

چکیده فارسی
هدف از این مطالعه، بحث در مورد مفاهیم هویت نام تجاری و تصویر برند از منظر توسعه نام تجاری در بخش آموزش عالی است. این آدرس چگونگی مشتریان شناسایی و انتقال هویت نام تجاری پدر و مادر دانشگاه را به تصویر نام تجاری گسترده ای از شاخه ماهواره ای بین المللی شناسایی می کند و انتقال می دهد و بیشتر به علل اصلی انتقال متقابل عقب از پسوند به نام پدر و مادر می پردازد. نتایج مصاحبه ها نشان می دهد که همبستگی هویت-تصویر تحت تأثیر سازگاری درک شده مصرف کننده و مشروعیت گسترش برند قرار می گیرد. به غیر از تأثیر همگرایی عملکردی، نمادین و خود-تصویری بین نام پدر و مادر و گسترش، عوامل اصلی مشروعیت گسترش عبارتند از: مشروعیت تنظیم مقررات، اصالت اصلاح نام تجاری، ارزش مطلوب برای مخاطبان و سازگاری فرهنگی. یافته ها همچنین نشان می دهد اهمیت قرار گرفتن در معرض بازاریابی، اجتناب از استثمار و انتقال منابع در افزایش تاثیر متقابل تصویر برند بر پایه نام تجاری هویت است .

موضوعات مقاله