تنظیم توزیع خریداران در سیستم های مدیریت بر مبنای مزایده های همزمان و عوامل هوشمند

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
40
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Simultaneous auctions Intelligent systems Distributed management Software agents Electronic markets
کلمات کلیدی :
مزایده های همزمان، سیستم های هوشمند، مدیریت توزیع،عوامل نرم افزاری، بازارهای الکترونیکی
عنوان فارسی :

تنظیم توزیع خریداران در سیستم های مدیریت بر مبنای مزایده های همزمان و عوامل هوشمند

عنوان انگلیسی :

Regulation of the buyers’ distribution in management systems based on simultaneous auctions and intelligent agents

ژورنال :
Expert Systems with Applications
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417415004212
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.eswa.2015.06.019
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 40

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Simultaneous auctions Intelligent systems Distributed management Software agents Electronic markets

کلمات کلیدی : مزایده های همزمان، سیستم های هوشمند، مدیریت توزیع،عوامل نرم افزاری، بازارهای الکترونیکی

عنوان فارسی : تنظیم توزیع خریداران در سیستم های مدیریت بر مبنای مزایده های همزمان و عوامل هوشمند

عنوان انگلیسی : Regulation of the buyers’ distribution in management systems based on simultaneous auctions and intelligent agents

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417415004212چکیده انگلیسی
In solutions based on simultaneous auctions, participants are enabled to conduct and clear their own auctions, so that many auctions can be running at the same time. This configuration is increasingly being proposed for the installation of distributed management systems based on economic criteria in contexts such as the Smart Grid, computational grids and the cloud. In particular, these solutions are commonly complemented by the presence of software agents which automate the users’ participation in an intelligent manner. This work focuses on the effect that the distribution of the bidders’ participation actually has on the effectiveness of parallel auctions as management system. Firstly, the problem is introduced, showing that, in practice, bidders have incentives to prefer some auctions over others, thus tending to concentrate their participation in a limited subset of auctions. Also, as part of the theoretical formulation, with the aim of preserving the essence of markets and keeping competition active, it establishes a set of players’ essential rights that any solution to the problem should preserve. The text then continues with the design and implementation of a regulatory mechanism that uniformly distributes buyers’ participation among the available auctions. Realistic experiments are provided in order to demonstrate both the negative effects that buyers’ concentration actually causes, and the effectiveness of the new regulatory mechanism, which manages to strengthen parallel auctions as a distributed management system. Likewise, it is proven that the solution is scalable, reactive and suitable for large distributed environments.

چکیده فارسی
در راه حل های مبتنی بر مزایده های همزمان، شرکت کنندگان قادر به انجام و پاکسازی مزایده های خود هستند، به طوری که بسیاری از مزایده ها می توانند در همان زمان اجرا شوند. این پیکربندی به طور فزاینده ای برای نصب سیستم های مدیریت توزیع براساس معیارهای اقتصادی در زمینه هایی مانند شبکه هوشمند، شبکه های محاسباتی و ابر ارائه شده است. به طور خاص، این راه حل ها معمولا با حضور عوامل نرم افزاری که به طور هوشمندانه مشارکت کاربران را خودکار می کنند، تکمیل می شود. این کار تمرکز بر این اثر است که توزیع مشارکت داوطلبان در واقع بر اثربخشی مزایده های موازی به عنوان سیستم مدیریت است. اولا، مسئله معرفی شده است، نشان می دهد که در عمل، داوطلبان مشوق هایی برای ترجیح دادن بعضی از مزایده ها نسبت به دیگران دارند، بنابراین مایلند مشارکت خود را در یک زیر مجموعه ای محدود از مزایده تمرکز کنند. همچنین، به عنوان بخشی از فرمول نظری، با هدف حفظ جوهر بازار و حفظ رقابت فعال، مجموعه ای از حقوق ضروری کارکنان را ایجاد می کند که هر راه حل مشکل باید حفظ شود. متن سپس با طراحی و پیاده سازی یک سازوکار نظارتی ادامه می یابد که یکپارچه اشتراک خریداران را در میان مزایده های موجود توزیع می کند. آزمون های واقع گرایانه به منظور نشان دادن هر دو اثر منفی که فشار خریداران در واقع باعث می شود و اثربخشی مکانیسم جدید نظارتی ارائه می شود که منجر به تقویت معاملات موازی به عنوان یک سیستم مدیریت توزیع می شود. به همین ترتیب ثابت شده است که راه حل مقیاس پذیر، واکنش پذیر و مناسب برای محیط های توزیع شده بزرگ است.

موضوعات مقاله