نظارت تنظیمی و سهم بازار بورس

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
26
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
55
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Auditing PCAOB Regulation Assurance Financial reporting
کلمات کلیدی :
حسابرسی PCAOB، مقررات، اطمینان، گزارش مالی
عنوان فارسی :

نظارت تنظیمی و سهم بازار بورس

عنوان انگلیسی :

Regulatory oversight and auditor market share

ژورنال :
Journal of Accounting and Economics
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165410117300149
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2017.03.001
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 25

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 55

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Auditing PCAOB Regulation Assurance Financial reporting

کلمات کلیدی : حسابرسی PCAOB، مقررات، اطمینان، گزارش مالی

عنوان فارسی : نظارت تنظیمی و سهم بازار بورس

عنوان انگلیسی : Regulatory oversight and auditor market share

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165410117300149چکیده انگلیسی
We examine whether auditor regulatory oversight affects the value of financial statement audits. Using the PCAOB international inspection program as a setting to generate within country variation in regulatory oversight, we find that non-U.S. auditors inspected by the PCAOB gain 4% to 6% market share from competing auditors after PCAOB inspection reports are made public. When inspection findings reveal that an auditor has many engagement-level deficiencies, market share gains following inspection reports are significantly smaller. Our evidence suggests that regulatory scrutiny increases the assurance value of an audit and highlights the role of public regulatory oversight in the audit market.

چکیده فارسی
ما بررسی میکنیم که ممیز نظارتی حسابرس بر ارزش حسابرسی صورتهای مالی اثر میگذارد. با استفاده از برنامه بازرسی بین المللی PCAOB به عنوان یک تنظیم برای ایجاد تنوع در نظارت نظارتی در داخل کشور، می توان نتیجه گرفت که حسابرسانی غیر U.S. که توسط PCAOB بازرسی می شوند، 4 تا 6 درصد سهم بازار را از حسابرسی های رقابتی پس از بازرسی های PCAOB منتشر می کنند. هنگامی که یافته های بازرسی نشان می دهد که حسابرسی دارای نقایص زیادی در سطوح تعامل است، دستاوردهای سهم بازار پس از بازرسی ها به طور قابل توجهی کوچکتر است. شواهد ما نشان می دهد که بررسی دقیق نظارتی ارزش تضمین حسابرسی را افزایش می دهد و نقش نظارتی عمومی در بازار ممیزی را برجسته می کند.

موضوعات مقاله