پاسخ به بحث “انجمن بین مالیات بر انرژی، مشارکت در یک سیستم بازرگانی انتشار گاز و شدت انتشار دی اکسید کربن در اتحادیه اروپا”

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
8
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
4
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
عنوان فارسی :

پاسخ به بحث "انجمن بین مالیات بر انرژی، مشارکت در یک سیستم بازرگانی انتشار گاز و شدت انتشار دی اکسید کربن در اتحادیه اروپا"

عنوان انگلیسی :

Reply to Discussion of “The Association between Energy Taxation, Participation in an Emissions Trading System, and the Intensity of Carbon Dioxide Emissions in the European Union”

ژورنال :
The International Journal of Accounting
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020706315000862
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.intacc.2015.10.008
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 4

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی :

کلمات کلیدی :

عنوان فارسی : پاسخ به بحث "انجمن بین مالیات بر انرژی، مشارکت در یک سیستم بازرگانی انتشار گاز و شدت انتشار دی اکسید کربن در اتحادیه اروپا"

عنوان انگلیسی : Reply to Discussion of “The Association between Energy Taxation, Participation in an Emissions Trading System, and the Intensity of Carbon Dioxide Emissions in the European Union”

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020706315000862