روش های تحقیق و روش شناسی به منظور ایجاد دانش در حسابداری

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
22
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
25
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Research methods Methodology in accounting Financial accounting Management accounting Accounting education
کلمات کلیدی :
روش تحقیق، روش کار در حسابداری، حسابداری مالی، حسابداری مدیریت، حسابداری
عنوان فارسی :

روش های تحقیق و روش شناسی به منظور ایجاد دانش در حسابداری

عنوان انگلیسی :

Research methods and methodology towards knowledge creation in accounting

ژورنال :
Contaduría y Administración
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0186104215000522
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.cya.2015.08.006
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 21

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 25

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Research methods Methodology in accounting Financial accounting Management accounting Accounting education

کلمات کلیدی : روش تحقیق، روش کار در حسابداری، حسابداری مالی، حسابداری مدیریت، حسابداری

عنوان فارسی : روش های تحقیق و روش شناسی به منظور ایجاد دانش در حسابداری

عنوان انگلیسی : Research methods and methodology towards knowledge creation in accounting

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0186104215000522چکیده انگلیسی
Academic and scientific research embodies the purist way to achieve new knowledge through diversified methods and methodologies. It aims to describe and interpret multiple phenomena and their impact on social and organizational developments. Based on 760 postgraduate completed academic researches, in the scientific fields of accounting, auditing, and management control, a set of variables was identified towards an integrated overview of methods and methodology that historically fit with those scientific fields. This paper aims to evidence whether those methods and methodology depend from the scientific field under research and identify their impact on theory construction and for organizations’ development. Research in financial accounting tends to increase the positivist or mainstream approach while management accounting research is characterized by an integrated descriptive or interpretive approach. Furthermore, case studies are used as way of stregthening the linkage and cooperation between higher education institutions, in particular business schools, and external organizations.

چکیده فارسی
تحقيقات علمي و علمي، روشی خالصانه را برای رسيدن به دانش جديد از طريق روشها و متدولوژيهای متنوع، دربر می گيرد. هدف آن توصیف و تفسیر پدیده های متعدد و تأثیر آنها بر پیشرفت های اجتماعی و سازمانی است. بر اساس 760 مدرک کارشناسی ارشد تحقیقات علمی، در حوزه های علمی حسابداری، حسابرسی و کنترل مدیریت، مجموعه ای از متغیرها به منظور بررسی یکپارچه روش ها و روش شناسی که از لحاظ تاریخی با آن زمینه های علمی سازگار بود شناسایی شد. هدف از این مقاله این است که آیا این روش ها و روش ها بستگی به زمینه علمی تحت تحقیق و تأثیر آنها بر ساخت تئوری و توسعه سازمان ها دارد. تحقیق در حسابداری مالی به افزایش رویکرد مثبت یا رویکرد اصلی، در حالی که تحقیق حسابداری مدیریت با روش یکپارچه توصیفی یا تفسیری مشخص می شود. علاوه بر این، مطالعات موردی به عنوان راه تقویت ارتباط و همکاری بین موسسات آموزش عالی، به ویژه مدارس تجاری و سازمان های خارجی مورد استفاده قرار می گیرد.

موضوعات مقاله


محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی