تجدید خدمات کسب و کار : واکنش به شکست یا استراتژی پایدار؟

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
14
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
59
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Reshoring Relocation Back-shoring Offshoring strategy Offshoring failure Business services
کلمات کلیدی :
پسین ، جابجایی، برگشتی،استراتژی برون مرزی ، شکست برون مرزی،خدمات تجاری
عنوان فارسی :

تجدید خدمات کسب و کار : واکنش به شکست یا استراتژی پایدار؟

عنوان انگلیسی :

The reshoring of business services: Reaction to failure or persistent strategy?

ژورنال :
Journal of World Business
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090951617300500
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jwb.2017.01.005
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 59

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Reshoring Relocation Back-shoring Offshoring strategy Offshoring failure Business services

کلمات کلیدی : پسین ، جابجایی، برگشتی،استراتژی برون مرزی ، شکست برون مرزی،خدمات تجاری

عنوان فارسی : تجدید خدمات کسب و کار : واکنش به شکست یا استراتژی پایدار؟

عنوان انگلیسی : The reshoring of business services: Reaction to failure or persistent strategy?

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090951617300500چکیده انگلیسی
This paper investigates whether reshoring of business services is the result of company response to performance shortcomings of the initiative offshored or instead is motivated by persisting with original offshoring strategy (disintegration advantages, accessing new markets and cost-saving), regardless of offshoring performance. Our empirical analysis, based on data from the Offshoring Research Network, shows that both arguments hold. Moreover, when offshoring had been motivated by accessing to new markets and its performance is unsatisfactory, companies are likely to relocate. However, unsatisfactory performance of activities offshored for efficiency reasons or search of talent, do not necessarily lead companies to relocate elsewhere.

چکیده فارسی
این مقاله بررسی می کند که آیا تغییر خدمات خدماتی در نتیجه واکنش شرکت ها به نقص های عملکرد ابتکار عمل است یا به جای آن با پشتوانه اصلی استراتژی برون مرزی(مزایای تجزیه، دسترسی به بازارهای جدید و صرفه جویی در هزینه)، بدون در نظر گرفتن عملکرد برون مرزی، انگیزه است. تجزیه و تحلیل تجربی ما، بر اساس داده های شبکه تحقیقاتی برون مرزی ، نشان می دهد که هر دو استدلال دارند. علاوه بر این، زمانی که شرکت برون مرزی با دسترسی به بازارهای جدید انگیزه گرفته شده و عملکرد آن رضایت بخش نیست، شرکت ها احتمالا به جای آن حرکت می کنند. با این حال، عملکرد نامطلوب فعالیت هایی که به دلایل کارآیی و یا جستجوی استعدادها بیرون رانده شده، لزوما به شرکت ها اجازه نمی دهند که در جای دیگری نقل مکان کنند.

موضوعات مقاله