توزیع منابع اضافی برای زمانبندی قابل اعتماد پروژه: رویکرد تئوری بازی

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
19
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Project scheduling Reliability Redundancy resource allocation Game theory.
کلمات کلیدی :
برنامه ریزی پروژه، قابلیت اطمینان، تخصیص منابع اضافی، نظریه بازی.
عنوان فارسی :

توزیع منابع اضافی برای زمانبندی قابل اعتماد پروژه: رویکرد تئوری بازی

عنوان انگلیسی :

Redundancy Resource Allocation for Reliable Project Scheduling: A Game-theoretical Approach

ژورنال :
Procedia Computer Science
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050915026241
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.08.489
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 19

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Project scheduling Reliability Redundancy resource allocation Game theory.

کلمات کلیدی : برنامه ریزی پروژه، قابلیت اطمینان، تخصیص منابع اضافی، نظریه بازی.

عنوان فارسی : توزیع منابع اضافی برای زمانبندی قابل اعتماد پروژه: رویکرد تئوری بازی

عنوان انگلیسی : Redundancy Resource Allocation for Reliable Project Scheduling: A Game-theoretical Approach

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050915026241چکیده انگلیسی
The redundancy allocation problem is among the most interesting and difficult problems in the system reliability design. In this paper this concept is considered to enhance reliability in projects network scheduling with stochastic activity duration. In order to determine the optimal manner of redundancy allocation, a new mathematical model is developed. Then, by simulating the problem in the form of a game-theoretical pattern, it is shown that the Nash-equilibrium points of the problem are very close to optimal solutions of original model. Therefore, an algorithmic approach is developed for the calculation of Nash equilibria. Finally, several computational experiments are executed and their results are analysed. The comparison of equilibrium outcomes with the optimal policy justifies the efficiency of Nash equilibria for increasing the projects network reliability.

چکیده فارسی
مساله تخصیص افزونگی در میان جالب‌ترین و دشوارترین مشکلات در طراحی قابلیت اطمینان سیستم می‌باشد . در این مقاله , این مفهوم به منظور افزایش قابلیت اطمینان در برنامه‌ریزی شبکه پروژه‌ها با طول مدت فعالیت اتفاقی در نظر گرفته می‌شود . به منظور تعیین روش بهینه تخصیص افزونگی , یک مدل ریاضی جدید توسعه داده می‌شود . سپس با شبیه‌سازی این مساله به شکل یک الگوی تئوری بازی , نشان داده می‌شود که نقاط تعادل نش در مساله بسیار نزدیک به راه‌حل‌های بهینه مدل اصلی هستند . بنابراین , یک رویکرد الگوریتمی برای محاسبه تعادل نش توسعه داده می‌شود . در نهایت , چندین آزمایش محاسباتی اجرا و نتایج آن‌ها آنالیز می‌شوند . مقایسه نتایج حاصل از تعادل با سیاست بهینه، کارایی تعادل نش را برای افزایش قابلیت اطمینان شبکه پروژه توجیه می کند.

موضوعات مقاله