اشکال مسئول آموزش مدیریت پروژه: چندگانگی نظری و تعلیمات بازتابنده

Elsevier
سال انتشار :
2018
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
45
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Responsible management education Innovative project management course design and pedagogy Applied theorising Interdisciplinary dialogue Reflection MBA classroom
کلمات کلیدی :
آموزش مدیریت مسئول، مدیریت دوره های مدیریت نوآوری و آموزش و پرورش، نظریه کاربردی، بحث بین رشته ای، بازتاب، کلاس MBA
عنوان فارسی :

اشکال مسئول آموزش مدیریت پروژه: چندگانگی نظری و تعلیمات بازتابنده

عنوان انگلیسی :

Responsible forms of project management education: Theoretical plurality and reflective pedagogies

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786317300984
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2017.07.005
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2018

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 45

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Responsible management education Innovative project management course design and pedagogy Applied theorising Interdisciplinary dialogue Reflection MBA classroom

کلمات کلیدی : آموزش مدیریت مسئول، مدیریت دوره های مدیریت نوآوری و آموزش و پرورش، نظریه کاربردی، بحث بین رشته ای، بازتاب، کلاس MBA

عنوان فارسی : اشکال مسئول آموزش مدیریت پروژه: چندگانگی نظری و تعلیمات بازتابنده

عنوان انگلیسی : Responsible forms of project management education: Theoretical plurality and reflective pedagogies

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786317300984چکیده انگلیسی
The paper aims to revive an interest in the notion of responsible project management education (RPME) in the context of related contemporary debates about the integration of reflexivity, ethics and sustainability in the business schools' curricula; the purpose, values and effectiveness of university education; and practical relevance of business and management courses, to mention only a few. We offer an interpretation of what RPME at university level may mean concerning the practice of curriculum design and pedagogy of project management courses in light of a perceived nature of project management theory and the field as practised. We argue that responsible project management education should make the theorising of the process of projectification, relational complexity and practical wisdom (combining prudence, instrumental and value rationality) accessible and appealing to all involved and should pursue experiential reflective learning. To illustrate how it may work in practice, we reflect on our longstanding experience with designing and delivering a PM module for an MBA programme. Apart from the challenge with maintaining the requisite diversity of the teaching team and practitioners' input into the course, we illuminate some benefits and challenges as perceived by the participating students. These are: discomfort caused by encountering a different ‘project management’; excitement in embracing the unexpected; light-bulb moments in redefining one's own understanding of PM practice and in finding a new way of understanding and dealing with a specific situation in the workplace.

چکیده فارسی
این مقاله با هدف پاسخگوئی به مفهوم آموزش مسئول مدیریت پروژه (RPME) در زمینه بحث های مربوط به معاصر در مورد یکپارچگی بازتاب ، اخلاق و پایداری در برنامه های درسی مدارس کسب و کار است. هدف، ارزش ها و اثربخشی آموزش دانشگاهی؛ و رابطه عملی دوره های تجاری و مدیریت ،ما تفسیری از آنچه RPME در سطح دانشگاه می تواند در مورد تمرین طراحی برنامه درسی و آموزش و پرورش از دوره های مدیریت پروژه با توجه به ماهیت درک نظریه مدیریت پروژه و زمینه به عنوان تمرین است ،ارائه می دهیم. استدلال می کنیم که مسئول آموزش مدیریت پروژه باید برای پروژه نظریه پردازی کند ، پیچیدگی رابطه ای و خرد عملی (ترکیبی از عقلانیت احتیاطی، ابزار و ارزش) را در دسترس و جذاب برای همه داشته باشد و باید یادگیری بازتابی تجربی را دنبال کند. برای نشان دادن چگونگی کارکرد آن در عمل، ما در مورد تجربه قدیمی ما با طراحی و ارائه یک مدرک PM برای یک برنامه MBA بازتاب می کنیم. به استثنای چالش با حفظ تنوع لازم از تدریس و تمرین کنندگان در این دوره، برخی از مزایا و چالش هایی که دانشجویان شرکت کننده آن را درک می کنند روشن می کنیم. اینها عبارتند از: ناراحتی ناشی از مواجهه با مدیریت پروژه متفاوت؛ هیجان در موقعیت غیر منتظره؛ لحظات درخشان در تعریف دوباره درک خود از عمل PM و پیدا کردن یک روش جدید برای درک و برخورد با یک وضعیت خاص در محل کار است.

موضوعات مقاله