خط مشی ها و عملیات منابع انسانی مسئولیت پذیر اجتماعی : اعتبار علمی و حرفه ای

Elsevier تومان 29,000
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
7
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
30
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Corporate Social Responsibility Human Resource Management Panel of experts Socially responsible policies
کلمات کلیدی :
مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی ، مدیریت منابع انسانی ، هیئت کارشناسان ، خط مشی های مسئولیت اجتماعی
عنوان فارسی :

خط مشی ها و عملیات منابع انسانی مسئولیت پذیر اجتماعی : اعتبار علمی و حرفه ای

عنوان انگلیسی :

Socially responsible human resource policies and practices: Academic and professional validation

ژورنال :
European Research on Management and Business Economics
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444883416300146
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.iedeen.2016.05.001
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 30

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Corporate Social Responsibility Human Resource Management Panel of experts Socially responsible policies

کلمات کلیدی : مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی ، مدیریت منابع انسانی ، هیئت کارشناسان ، خط مشی های مسئولیت اجتماعی

عنوان فارسی : خط مشی ها و عملیات منابع انسانی مسئولیت پذیر اجتماعی : اعتبار علمی و حرفه ای

عنوان انگلیسی : Socially responsible human resource policies and practices: Academic and professional validation

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444883416300146چکیده انگلیسی
This article addresses the measurement and validation of socially responsible human resource policies from academic and professional points of view. Corporate Social Responsibility (CSR) has made great progress in recent years in the theoretical realm, showing its importance through different perspectives such as the institutional theory, the stakeholder approach, the theory of legitimacy, and the process of shared value. However, from an empirical standpoint, more research is needed to provide new indicators and evidence of testing socially responsible policies on business performance. This paper aims to devise a set of socially responsible human resource policies, demonstrate the validation of their content through several practices, and review the analysis of their relative weights thanks to the contribution of a panel of academic experts and a professional pretest, conducted in large Spanish companies.

چکیده فارسی
این مقاله ، ارزیابی و اعتبار خط مشی های منابع انسانی مسئولیت پذیر اجتماعی را از دیدگاه های علمی و حرفه ای بررسی می کند . مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی (CSR ) در سالهای اخیر پیشرفت زیادی در حوزه نظری داشته است ، که نشان دهنده اهمیت آن از طریق دیدگاههای مختلف مانند نظریه نهادی ، رویکرد ذینفعان ، نظریه مشروعیت و فرآیند ارزش مشترک دارد . با این حال ، از لحاظ اجتماعی ، تحقیقات بیشتری لازم است تا شاخص های جدید و شواهد آزمایشی خط مشی های مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد کسب وکار را فراهم نماید . هدف این مقاله برگزیدن مجموعه ای از خط مشی های منابع انسانی مسئولیت پذیر اجتماعی و تشریح اعتبار محتوی آنها از طریق چندین عمل و بررسی تجزیه و تحلیل اوزان نسبی آنها با توجه به سهم یک هیئت از کارشناسان علمی و پیش آزمون حرفه ای انجام شده در شرکتهای بزرگ اسپانیایی می باشد .

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 29,000