برنده های باقی مانده: آیا سیاست می تواند کارآفرینی با رشد بالا را سرعت دهد؟

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
14
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
46
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
High-growth entrepreneurship High-growth policy impact Entrepreneurship policy Public sponsorship Impact evaluation
کلمات کلیدی :
کارآفرینی با رشد بالا، تاثیر سیاستهای رشد بالا، سیاست کارآفرینی، حمایت عمومی، ارزیابی تاثیر
عنوان فارسی :

برنده های باقی مانده: آیا سیاست می تواند کارآفرینی با رشد بالا را سرعت دهد؟

عنوان انگلیسی :

Retaining winners: Can policy boost high-growth entrepreneurship?

ژورنال :
Research Policy
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733315000992
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.respol.2015.06.002
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 46

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : High-growth entrepreneurship High-growth policy impact Entrepreneurship policy Public sponsorship Impact evaluation

کلمات کلیدی : کارآفرینی با رشد بالا، تاثیر سیاستهای رشد بالا، سیاست کارآفرینی، حمایت عمومی، ارزیابی تاثیر

عنوان فارسی : برنده های باقی مانده: آیا سیاست می تواند کارآفرینی با رشد بالا را سرعت دهد؟

عنوان انگلیسی : Retaining winners: Can policy boost high-growth entrepreneurship?

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733315000992چکیده انگلیسی
We analysed the growth impact delivered by a high-growth entrepreneurship policy initiative over a six-year period. Using an eight-year panel that started two years before the initiative was launched and propensity score matching to control selection bias, we found that the initiative had more than doubled the growth rates of treated firms. The initiative had delivered a strong impact also on value-for-money basis. In addition to producing the first robust evidence on the growth impact delivered by a high-growth entrepreneurship initiative, we contribute to public sponsorship theory with the notion of capacity-boosting activities to complement previously discussed buffering and bridging activities.

چکیده فارسی
ما تحولات رشدی را که طی یک دوره 6 ساله با یک سیاست رشد اقتصادی کارآفرینی به وجود آمده است، مورد تحلیل قرار دادیم. با استفاده از یک پانل هشت ساله که دو سال قبل از شروع این طرح آغاز شد و تطابق نمره گرایشی برای کنترل اختلاف نظر انتخاب شد، متوجه شدیم که این ابتکار عمل نرخ های رشد شرکت های تحت درمان را بیش از دو برابر کرده است. این ابتکار تأثیر بسیار خوبی بر ارزش مبادله نیز داشته است. علاوه بر تولید اولین شواهد قوی در مورد تاثیر رشد ناشی از ابتکار کارآفرینی با رشد بالا، ما در تئوری حمایتی عمومی با مفهوم فعالیت های تقویت ظرفیت برای تکمیل فعالیت های بافر و فعالیت های پیشین بحث می کنیم.

موضوعات مقاله