معنابخشی غیر کلامی در خارج شدن از تحقیق و توسعه

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
12
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
76
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Sensemaking Offshoring relationships R&D internationalization Relational capability Relationship learning Outsourcing
کلمات کلیدی :
حسگر سازی، روابط خاموش، بین المللی سازی تحقیق و توسعه، قابلیت ارتباطی، روابط، یادگیری، برون سپاری
عنوان فارسی :

معنابخشی غیر کلامی در خارج شدن از تحقیق و توسعه

عنوان انگلیسی :

Retrospective relational sensemaking in R&D offshoring

ژورنال :
Industrial Marketing Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019850116301833
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2016.10.001
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 76

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Sensemaking Offshoring relationships R&D internationalization Relational capability Relationship learning Outsourcing

کلمات کلیدی : حسگر سازی، روابط خاموش، بین المللی سازی تحقیق و توسعه، قابلیت ارتباطی، روابط، یادگیری، برون سپاری

عنوان فارسی : معنابخشی غیر کلامی در خارج شدن از تحقیق و توسعه

عنوان انگلیسی : Retrospective relational sensemaking in R&D offshoring

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019850116301833چکیده انگلیسی
To address the increasing relational challenges in international R&D collaboration, the present study develops a framework for understanding retrospective relational sensemaking in R&D offshore relationships. Using a comparative case study methodology, this study analyzes relational data from 56 interviews regarding four R&D offshore relationships between two large Swedish multinational companies and four R&D offshore partners. This study contributes to existing sensemaking theory by constructing a framework for retrospective relational sensemaking, including triggers and the phases of enactment, selection, and retention, to improve relational learning in R&D offshore relationships.

چکیده فارسی
برای رسیدگی به چالش های ارتباطی در همکاری های بین المللی تحقیق و توسعه بین المللی، مطالعه حاضر چارچوبی را برای درک روابط نسبیت گذشته در روابط بین المللی R & D ایجاد می کند. با استفاده از روش مطالعات موردی مقایسه، در این مطالعه، داده های ارتباطی از 56 مصاحبه در رابطه با چهار روابط تحقیق و توسعه دریایی بین دو شرکت بزرگ چند ملیتی سوئد و چهار شرکای تحقیق و توسعه در خارج از کشور بررسی شده است. این مطالعه با تدوین چارچوب برای حس گرایی نسبی گذشته، از جمله عوامل و مراحل تصویب، انتخاب و حفظ، به منظور ترویج یادگیری ارتباطی در روابط R & D روبرو است.

موضوعات مقاله