بررسی و تجزیه و تحلیل زبان های مشخصات خدمات گردش کار

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
8
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
35
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Service Workflow Specification language Business processes Logic CTL
کلمات کلیدی :
گردش کار خدمات، زبان تخصصی، فرآیندهای کسب و کار استدلالCTL
عنوان فارسی :

بررسی و تجزیه و تحلیل زبان های مشخصات خدمات گردش کار

عنوان انگلیسی :

The reviews and analysis of the state-of-the-art service workflow specification languages

ژورنال :
Journal of Industrial Information Integration
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452414X17300353
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jii.2017.07.002
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 35

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Service Workflow Specification language Business processes Logic CTL

کلمات کلیدی : گردش کار خدمات، زبان تخصصی، فرآیندهای کسب و کار استدلالCTL

عنوان فارسی : بررسی و تجزیه و تحلیل زبان های مشخصات خدمات گردش کار

عنوان انگلیسی : The reviews and analysis of the state-of-the-art service workflow specification languages

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452414X17300353چکیده انگلیسی
In the globalized market and business environment, enterprises strive to cope with rapid market changes and competition. To sustain competitiveness, enterprises need to continually adapt their business processes to accommodate changes promptly. This view includes the integration of external services with their internal services for required capabilities to catch new business opportunities. A number of services with similar service functionalities are available, posing a great challenge in composing optimized business processes in a timely manner. This requires effective methodologies and tools in selecting services and composing them as service workflows for specified goals. Service workflow technology facilitates these by providing methodologies to support business process modeling and reengineering to optimize and automate processes according to workflow requirement specifications. This paper provides reviews and analysis of the state-of-the-art service workflow specification languages, including (1) Self-Adaptive Configuration based on HMS (2) BAM, (3) CTR, (4) SOLOIST, and (5) SWSpec. These languages are evaluated against the fundamental principles for general service workflow specification languages.

چکیده فارسی
در بازار جهانی و محیط کسب و کار، شرکت ها در تلاش برای مقابله با تغییرات سریع بازار و رقابت هستند. برای حفظ رقابت، شرکت ها باید به طور مداوم فرآیندهای کسب و کار خود را با هم ادغام کنند تا تغییرات به سرعت تغییر یابد. این دیدگاه شامل ادغام خدمات خارجی با خدمات داخلی آن برای قابلیت های لازم برای دستیابی به فرصت های کسب و کار جدید است. تعدادی از خدمات با ویژگی های سرویس مشابه در دسترس هستند، و به لحاظ به موقع، چالش بزرگی در ساخت فرآیندهای کسب و کار بهینه سازی شده است. این نیازمند روشها و ابزارهای مؤثر در انتخاب خدمات و ترکیب آنها به عنوان گردش کار سرویس برای اهداف مشخص است. تکنولوژی سرویس گردش کار این روش ها را با ارائه روش هایی برای پشتیبانی از مدل سازی فرآیند کسب و کار و مهندسی مجدد برای بهینه سازی و بهینه سازی فرایندها با توجه به مشخصات کاری گردش کار، تسهیل می کند. این مقاله بررسی و تجزیه و تحلیل از ویژگی های پیشرفته خدمات فرآیند خدمات، از جمله (1) پیکربندی خود اقتباس بر اساس HMS (2) BAM، (3) CTR، (4) SOLOIST، و (5) SWSpec این زبان ها بر اساس اصول اساسی برای زبان های مشخص شده در مورد خدمات گردش کار عمومی ارزیابی می شوند.

موضوعات مقاله