ریسک ارزش گذاری: ریسک درک شده به عنوان تعدیل کننده رضایت، وفاداری و تمایل به پرداخت حق بیمه قیمت

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
83
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Satisfaction Loyalty Willingness-to-pay Risks Structural equation modelling Moderated mediation
کلمات کلیدی :
رضایت، وفاداری، تمایل به پرداخت، خطرات، مدل سازی معادلات ساختاری، مديريت تعدیل کننده
عنوان فارسی :

ریسک ارزش گذاری: ریسک درک شده به عنوان تعدیل کننده رضایت، وفاداری و تمایل به پرداخت حق بیمه قیمت

عنوان انگلیسی :

A risk worth taking: Perceived risk as moderator of satisfaction, loyalty, and willingness-to-pay premium price

ژورنال :
Journal of Retailing and Consumer Services
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969698916301539
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2016.06.014
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 83

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Satisfaction Loyalty Willingness-to-pay Risks Structural equation modelling Moderated mediation

کلمات کلیدی : رضایت، وفاداری، تمایل به پرداخت، خطرات، مدل سازی معادلات ساختاری، مديريت تعدیل کننده

عنوان فارسی : ریسک ارزش گذاری: ریسک درک شده به عنوان تعدیل کننده رضایت، وفاداری و تمایل به پرداخت حق بیمه قیمت

عنوان انگلیسی : A risk worth taking: Perceived risk as moderator of satisfaction, loyalty, and willingness-to-pay premium price

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969698916301539چکیده انگلیسی
This research investigates the moderating role of perceived risk in the relationship between satisfaction, loyalty, and willingness to pay premium price (WTP). A total of 364 respondents were recruited from Amazon's Mechanical Turk panel. Financial, social, performance, and psychological risks have significant negative effects on the relationship between satisfaction and WTP, whereas only financial risks have significant negative effects on the relationship between loyalty and WTP. Using moderated mediation analysis, we found that the mediating effects of loyalty diminish significantly in high social risk conditions and diminish completely in high financial risk conditions.

چکیده فارسی
در این تحقیق، نقش موثر ریسک درک شده در رابطه بین رضایت، وفاداری و تمایل به پرداخت حق بیمه (WTP) مورد بررسی قرار گرفته است. مجموع 364 پاسخ دهنده از پنل مکانیکی ترک آمازون استخدام شدند. خطرات مالی، اجتماعی، عملکردی و روانشناختی تاثیر منفی بر روی رابطه بین رضایت و WTP دارند، در حالیکه تنها خطرات مالی اثرات منفی معناداری بر رابطه بین وفاداری و WTP دارند. با استفاده از تجزیه و تحلیل میانجیگری مدون، متوجه شدیم که تأثیر واسطه ای وفاداری در شرایط خطر بالای اجتماعی کاهش می یابد و به طور کامل در شرایط خطر بالای مالی کاهش می یابد.

موضوعات مقاله