نقش راهبردهای سیاسی شرکت در M & A

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
28
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
61
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
PAC contribution Lobbying activity Merger and acquisition Acquisition probability Time to completion Takeover premium
کلمات کلیدی :
مشارکت PAC، فعالیت لابیگری، ادغام و مالکیت، احتمال خرید، زمان اتمام، حق بیمه گرفتن
عنوان فارسی :

نقش راهبردهای سیاسی شرکت در M & A

عنوان انگلیسی :

The role of corporate political strategies in M&As

ژورنال :
Journal of Corporate Finance
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929119917300561
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2017.01.009
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 27

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 61

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : PAC contribution Lobbying activity Merger and acquisition Acquisition probability Time to completion Takeover premium

کلمات کلیدی : مشارکت PAC، فعالیت لابیگری، ادغام و مالکیت، احتمال خرید، زمان اتمام، حق بیمه گرفتن

عنوان فارسی : نقش راهبردهای سیاسی شرکت در M & A

عنوان انگلیسی : The role of corporate political strategies in M&As

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929119917300561چکیده انگلیسی
In line with the view that politics can complicate M&A deals, we find that firms contributing to political action committees or involved in lobbying are less likely to be acquired and their takeover process is lengthier. As we empirically show, this can be explained by the fact that politicians have motives to interfere with the takeover process due to career concerns, in terms of getting re-elected and raising funds for future campaigns. We also document that politically connected target firms command higher takeover premiums from bidders lacking political expertise, consistent with the notion that the market regards target firms' connections, not easily replicable by bidders, as means to enhance growth opportunities of the merged firm.

چکیده فارسی
در راستای این دیدگاه که سیاست می تواند معاملات M & A را پیچیده کند، متوجه می شویم که شرکت هایی که به کمیته های عملیاتی سیاسی یا مشارکت در لابی گری مشغول هستند، احتمال بیشتری به دست می آورند و روند جذب آنها طولانی تر می شود. همانطور که ما بصورت تجربی نشان می دهیم، این را می توان با این واقعیت توضیح داد که سیاستمداران انگیزه ای برای دخالت در فرآیند پذیرش به علت نگرانی های حرفه ای، از نظر انتخاب مجدد و جمع آوری پول برای کمپین های آینده هستند. همچنین سندی داریم که شرکتهای هدفمند مرتبط با سیاست، بالاتر از حق بیمه پذیری را از طرف داوطلبان که فاقد تخصص سیاسی هستند، مطابق با این مفهوم که بازار در نظر دارد ارتباطات شرکت ها را هدف قرار می دهد، نمی تواند به راحتی قابل تکرار توسط داوطلبان باشد، به عنوان وسیله ای برای افزایش فرصت های رشد شرکت ادغام شده است .

موضوعات مقاله