نقش مهندسی مالی در کاهش ریسک های مالی بانک‌های تجاری اردن

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
نامشخص
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Financial engineering; Financial risk; Commercial banks; Financial derivatives; Options
کلمات کلیدی :
مهندسی مالی؛ ریسک مالی؛ بانک‌های تجاری؛ مشقات مالی؛ گزینه‌ها
عنوان فارسی :

نقش مهندسی مالی در کاهش ریسک های مالی بانک‌های تجاری اردن

عنوان انگلیسی :

The Role of Financial Engineering in Reducing Financial Risks in Commercial Jordanian Banks

ژورنال :
Arab Economic and Business Journal
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221446251500002X
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.aebj.2015.02.001
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : نامشخص

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Financial engineering; Financial risk; Commercial banks; Financial derivatives; Options

کلمات کلیدی : مهندسی مالی؛ ریسک مالی؛ بانک‌های تجاری؛ مشقات مالی؛ گزینه‌ها

عنوان فارسی : نقش مهندسی مالی در کاهش ریسک های مالی بانک‌های تجاری اردن

عنوان انگلیسی : The Role of Financial Engineering in Reducing Financial Risks in Commercial Jordanian Banks

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221446251500002Xچکیده انگلیسی
This study aims to identify the role of financial engineering in reducing financial risks in Jordanian commercial banks to determine the expected pros of financial engineering and obstacles that prevent the reduction of financial risk. For this purpose, this questionnaire was designed and distributed to the CFOs in the banks. The results of the study showed that the financial engineering plays a role in reducing financial risks in the Jordanian commercial banks and transaction costs, despite the presence of obstacles that must be faced to ensure the effectiveness of the application of financial engineering in the Jordanian commercial banks.

چکیده فارسی
این مطالعه بر آن است تا به شناسایی نقش مهندسی مالی در کاهش ریسک‌های مالی در بانک‌های تجاری اردن بپردازد و جوانب مثبت مورد انتظار مهندسی مالی و نیز موانعی که مانع از کاهش ریسک مالی می‌شود را تعیین کند. برای نیل به این منظور، این پرسشنامه طراحی و در بین مدیران عامل بانک‌ها توزیع شد. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که به رغم وجود موانع پیش رو، مهندسی مالی در کاهش ریسک‌های مالی بانک‌های تجاری اردن و هزینه‌های معامله نقش دارد تا از کارآیی استفاده از مهندسی مالی در بانک‌های تجاری اردن اطمینان حاصل شود.

موضوعات مقاله