نقش سرمایه اجتماعی نسبت به اشتراک منابع در پروژه های مشترک تحقیق و توسعه: شواهد از چارچوب برنامه هفتم

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
18
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
76
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Social capital Resource sharing R&D projects Framework programmes LRQAP ERGMs
کلمات کلیدی :
سرمایه اجتماعی، به اشتراک گذاری منابع، پروژه های تحقیق و توسعه، چارچوب برنامه ها ، ERGM LRQAP
عنوان فارسی :

نقش سرمایه اجتماعی نسبت به اشتراک منابع در پروژه های مشترک تحقیق و توسعه: شواهد از چارچوب برنامه هفتم

عنوان انگلیسی :

The role of social capital towards resource sharing in collaborative R&D projects: Evidences from the 7th Framework Programme

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786316300564
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2016.07.006
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 17

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 76

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Social capital Resource sharing R&D projects Framework programmes LRQAP ERGMs

کلمات کلیدی : سرمایه اجتماعی، به اشتراک گذاری منابع، پروژه های تحقیق و توسعه، چارچوب برنامه ها ، ERGM LRQAP

عنوان فارسی : نقش سرمایه اجتماعی نسبت به اشتراک منابع در پروژه های مشترک تحقیق و توسعه: شواهد از چارچوب برنامه هفتم

عنوان انگلیسی : The role of social capital towards resource sharing in collaborative R&D projects: Evidences from the 7th Framework Programme

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786316300564چکیده انگلیسی
This study examines the role of Social capital dimensions towards resource sharing within R&D cooperation projects funded by the 7th Framework Programme (FP7). Data were collected in a survey of 553 FP7 project participants and analysed using two different social network analysis (SNA) methodologies: Logistic regression quadratic assignment procedure and exponential random graph models. Results showed that all Social Capital dimensions helped to explain partners' resource sharing, although to a different extent. Prior ties were often significant, whilst shared vision and commitment were very frequently positive contributors to resource sharing. Trust was rarely significant, and occasionally detrimental, to partners' resource sharing. Therefore, the FP7 provided a collaborative but opportunistic environment for public and private actors. The novelty of this study derives from the combination of social capital theory with SNA to study intra-project partner relationships, contributing to a better understanding on the diversity of partner relationships within R&D projects.

چکیده فارسی
این مطالعه نقش ابعاد سرمایه اجتماعی در مورد اشتراک منابع در پروژه های همکاری تحقیق و توسعه که توسط برنامه فاز هفتم (FP7) تأمین می شود بررسی شده است. داده ها در یک بررسی از 553 شرکت کننده در پروژه FP7 جمع آوری شد و با استفاده از روش های مختلف تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی (SNA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت: روش تخصیص مجدد رگرسیون لجستیک و مدل گرافیکی تصادفی نمایشی. نتایج نشان داد که تمام ابعاد سرمایه اجتماعی به توضیح اشتراک شان از طرف شرکا کمک می کند، اگر چه به اندازه های مختلف است. ارتباطات پیشین اغلب اهمیت داشت، در حالی که چشم انداز و تعهد مشترک، اغلب مثبت بود که باعث به اشتراک گذاری منابع می شد. اعتماد به ندرت قابل توجه بود، و گاهی اوقات مخرب، به اشتراک منابع همکاران. بنابراین، FP7 یک محیط همکاری، اما فرصت طلبانه برای کارکنان دولتی و خصوصی فراهم کرد. نوآوری این مطالعه از ترکیبی از نظریه سرمایه اجتماعی و SNA برای بررسی روابط شرکای درون پروژه حاصل می شود و به درک بهتر در مورد تنوع روابط شریک در پروژه های تحقیق و توسعه کمک می کند.

موضوعات مقاله