نقش رتبه‌بندی اعتبار مستقل در انضباط مالی

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
20
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
48
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
عنوان فارسی :

نقش رتبه‌بندی اعتبار مستقل در انضباط مالی

عنوان انگلیسی :

The role of sovereign credit ratings in fiscal discipline

ژورنال :
Emerging Markets Review
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S156601411630019X
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ememar.2016.05.002
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 19

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 48

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی :

کلمات کلیدی :

عنوان فارسی : نقش رتبه‌بندی اعتبار مستقل در انضباط مالی

عنوان انگلیسی : The role of sovereign credit ratings in fiscal discipline

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S156601411630019Xچکیده انگلیسی
This paper investigates several aspects of the relationship between sovereign credit ratings and fiscal discipline. The analysis of over one thousand country–year observations for 93 countries during the 1999–2010 period reveals that a country's debt level is likely to increase with higher ratings, confirming the existence of pro-cyclicality and path dependence of ratings. In addition, the study finds no evidence to support the theory of Political Business Cycle, which implies that political ambitions may lead to fiscal worsening following a rating upgrade. The study findings further demonstrate that institutional quality is an important factor in the ratings–fiscal discipline nexus.

چکیده فارسی
این مقاله به بررسی جنبه‌های متعدد روابط بین رتبه‌بندی اعتبار مستقل و انضباط مالی می‌پردازد. تحلیل بیش از 1000 مشاهده سالانه ـ کشوری در 93 کشور در طول سال‌های 1999 تا 2010 نشان داده است که سطح بدهی کشور احتمالاً با افزایش رتبه‌بندی فزونی می‌گیرد و حاکی از وجود وابستگی مسیر و هم‌چرخه‌ای به این رتبه‌بندی‌ها است. علاوه بر این، مطالعه به شواهدی در پشتیبانی از نظریۀ چرخۀ کسب و کار سیاسی دست نیافته است، شواهدی بیانگر این مسئله که جاه‌طلبی‌ها می‌تواند به وخامت مالی در پی ارتقاء رتبه منتهی شود. یافته‌های این مطالعه بیشتر حاکی از آن است که کیفیت نهادی، عامل مهمی در پیوند انضباط مالی ـ رتبه‌بندی است.

موضوعات مقاله