ایمنی در زمان های سخت – تجزیه و تحلیل کیفی مشکلات امنیتی در دو کارخانه صنعتی تحت فشار مالی

Elsevier
سال انتشار :
2018
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
7
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
37
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Safety investment Redundancy Lean Hierarchy of control
کلمات کلیدی :
سرمایه گذاری ایمنی، افزونگی، سلسله مراتب کنترل ناب
عنوان فارسی :

ایمنی در زمان های سخت - تجزیه و تحلیل کیفی مشکلات امنیتی در دو کارخانه صنعتی تحت فشار مالی

عنوان انگلیسی :

Safety in hard times – A qualitative analysis of safety concerns in two industrial plants under financial duress

ژورنال :
Safety Science
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753517304095
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ssci.2017.10.008
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2018

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 37

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Safety investment Redundancy Lean Hierarchy of control

کلمات کلیدی : سرمایه گذاری ایمنی، افزونگی، سلسله مراتب کنترل ناب

عنوان فارسی : ایمنی در زمان های سخت - تجزیه و تحلیل کیفی مشکلات امنیتی در دو کارخانه صنعتی تحت فشار مالی

عنوان انگلیسی : Safety in hard times – A qualitative analysis of safety concerns in two industrial plants under financial duress

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753517304095چکیده انگلیسی
A purposive critical case study of two heavy industrial plants was conducted to identify and discuss safety issues faced by companies under financial duress. Access to these companies presented a rare opportunity for study: one plant had announced definite closure while the other was under threat of closure. Both companies were facing significant redundancies. Interviews with senior staff members accountable for safety outcomes sought to answer three questions relating to lean management, redundancies, and hierarchy of control methodology in times of financial duress. An inductive analysis compared respondents’ comments with peer-reviewed literature and identified commonalities, differences and concerns. Four recommendations are made for companies facing similar financial duress. These recommendations include (i) an emphasis on use of the hierarchy of controls for hazard mitigation, (ii) the influence of lean management, (iii) prioritisation of injury classification, and (iv) the importance of external audits.

چکیده فارسی
مطالعه موردی اهمیت مهم دو کارخانه صنعتی سنگین برای شناسایی و بحث در مورد مسائل ایمنی مواجه با شرکت تحت فشار مالی انجام شد. دسترسی به این شرکت ها یک فرصت نادر برای مطالعه را ارائه داد: یک کارخانه بسته شدن قطعی را اعلام کرد در حالی که دیگر در معرض تهدید بسته شدن بود. هر دو شرکت در معرض فشارهای قابل توجهی بودند. مصاحبه با اعضای ارشد مسئول برای نتایج ایمنی به دنبال پاسخ به سه سؤال مربوط به مدیریت ناب، انسداد و سلسله مراتب روش کنترل در زمان فشار مالی بود. تجزیه و تحلیل الگویی، نظرات متقاضیان را با مطالعات بررسی شده مقایسه می کند و اشتراکات، تفاوت ها و نگرانی ها را مشخص می کند. چهار توصیه برای شرکت هایی که فشار مالی مشابهی دارند. این توصیه ها عبارتند از: (1) تاکید بر استفاده از سلسله مراتب کنترل برای کاهش خطر، (ii) تاثیر مدیریت ناب، (iii) اولویت بندی طبقه بندی صدمه و (iv) اهمیت ممیزی های خارجی.

موضوعات مقاله