مقیاس گذاری موضوع شما: آزمایش در به اشتراک گذاری دانش جهانی در بانک جهانی

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
15
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
70
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
عنوان فارسی :

مقیاس گذاری موضوع شما: آزمایش در به اشتراک گذاری دانش جهانی در بانک جهانی

عنوان انگلیسی :

Scaling Up Your Story: An Experiment in Global Knowledge Sharing at the World Bank

ژورنال :
Long Range Planning
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024630115000047
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.lrp.2015.02.002
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 70

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی :

کلمات کلیدی :

عنوان فارسی : مقیاس گذاری موضوع شما: آزمایش در به اشتراک گذاری دانش جهانی در بانک جهانی

عنوان انگلیسی : Scaling Up Your Story: An Experiment in Global Knowledge Sharing at the World Bank

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024630115000047چکیده انگلیسی
Timely and effective knowledge transfer is increasingly important in today's technologically advanced global market. However, a myopic focus on efficiency has frequently rendered most organizational knowledge ineffective. By coupling technology with a formal system that captures informal stories in an engaging and entertaining way, actors within an organization may be more willing to listen to what geographically dispersed colleagues are doing, and may be more likely to ascribe value to that information. Focusing on the International Finance Corporation of the World Bank Group, we conducted interviews with those sharing and using knowledge, and performed content analyses of 175 knowledge-sharing narratives. Our goal was to understand which aspects of narrative knowledge drive interest and value to users of that knowledge. We found that those seeking knowledge look to others in determining interest, but rely on the internal emotional content of the narrative in determining value. This finding suggests that the usefulness of knowledge is both socially and analytically constructed.

چکیده فارسی
انتقال دانش به موقع و موثر در بازار جهانی پیشرفته تکنولوژیکی به طور فزاینده ای مهم است. با این حال تمرکز نزدیک به کارآیی اغلب بیشترین دانش سازمانی را بی اثر می کند. با ترکیب فناوری با یک سیستم رسمی که موضوعات غیر رسمی را در یک شیوه جذاب و سرگرم کننده جذب می کند، کارمندان درون یک سازمان ممکن است مایل به گوش دادن به آنچه همکاران پراکنده جغرافیایی می کنند، و احتمال بیشتری برای ارزش دادن به این اطلاعات داشته باشند. با تمرکز بر شرکت مالی بین المللی گروه بانک جهانی، مصاحبه هایی با کسانی که به اشتراک گذاری و استفاده از دانش انجام می دادند، انجام دادیم و تجزیه و تحلیل محتوا از 175 روایت اشتراک دانش را انجام دادیم. هدف ما این بود که بدانیم که جنبه های دانش روایت، علاقه و ارزش به کاربران آن دانش را به ارمغان می آورد. ما دریافتیم که کسانی که به دنبال دانش هستند به دیگران در تعریف علاقه توجه می کنند، اما در تعیین ارزش به محتوای عاطفی داخلی روایت تکیه می کنند. این یافته نشان می دهد که سودمندی دانش از نظر اجتماعی و تحلیلی ساخته شده است.

موضوعات مقاله