تأثیر خودکارآمدی بر عملکرد (یک مطالعه تجربی بر اعضای هیات علمی در دانشگاه های اردن)

Elsevier تومان 34,000
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
23
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Self-efficacy Performance Jordan
کلمات کلیدی :
خودکارآمدی، عملکرد، اردن
عنوان فارسی :

تأثیر خودکارآمدی بر عملکرد (یک مطالعه تجربی بر اعضای هیات علمی در دانشگاه های اردن)

عنوان انگلیسی :

The impact of self-efficacy on performance (An empirical study on business faculty members in Jordanian universities)

ژورنال :
Computers in Human Behavior
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563215302107
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.10.032
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 23

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Self-efficacy Performance Jordan

کلمات کلیدی : خودکارآمدی، عملکرد، اردن

عنوان فارسی : تأثیر خودکارآمدی بر عملکرد (یک مطالعه تجربی بر اعضای هیات علمی در دانشگاه های اردن)

عنوان انگلیسی : The impact of self-efficacy on performance (An empirical study on business faculty members in Jordanian universities)

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563215302107چکیده انگلیسی
The study seeks to identify the impact of self-efficacy on the performance of faculty members, and, if there are any differences in the impact of self-efficacy on the performance of faculty members due to demographic factors (age, income, and academic rank). Self-efficacy has been studied in a unique, different way as it's linked with teaching in business schools using different variables collected from previous studies. The population of the study is considered to be full professors, associate professors, assistant professors, and master's degree holders who teach in business schools in different Jordanian public and private universities in Amman. Likert five point scale was applied in asking the questionnaire questions and measuring the study variables. Simple and Hierarchal Regression were used to find the impact of the independent and moderate variables on the dependent variable and the differences. The findings showed a good impact of self-efficacy on the performance of faculty members. Self-efficacy has proven to have a noticeable impact on how Jordanian academics perform in their teaching process in all the variables except for the emotional cues variable. The recommendation showed that academics have to be more self-efficacious so that they would enhance the interactional educational process, and have to be more organized, better interactions and build good rapport with students to improve the teaching performance, and to practice coping with difficulties such as stress and anxiety and not letting these emotional variables affect their teaching performance.

چکیده فارسی
اين مطالعه با هدف تعيين تاثير خودكارآمدي بر كارآيي اعضاي هيئت علمي و در صورت وجود اختلاف در تأثير خودكارآمدي بر عملكرد اعضاي هيات علمي به دليل عوامل جمعيت شناختي (سن، درآمد و رتبه دانشگاهي) . خودكارآمدی در روشهای منحصر به فرد و متفاوت مورد مطالعه قرار گرفته است كه با آموزش در مدارس تجاری با استفاده از متغیرهای مختلف جمع آوری شده از مطالعات قبلی ارتباط دارد. جمعیت این مطالعه به عنوان استادان کامل، استادان، دستیار و مدرسان مدارس کسب و کار در دانشگاه های دولتی و خصوصی اردن در عمان مشغول به تحصیل هستند. مقیاس پنج نقطه ای لیکرت با پرسش های پرسشنامه و اندازه گیری متغیرهای مطالعه مورد استفاده قرار گرفت. برای یافتن تاثیر متغیرهای مستقل و متوسط ​​بر متغیر وابسته و تفاوت ها، از روش رگرسیون ساده و سلسله مراتبی استفاده شد. يافته های پژوهش نشان دهنده تأثير مثبت خود بر کارآيی اعضای هيئت علمی است. خودكارآمدي اثبات شده است كه تأثير قابل ملاحظه اي بر نحوه عملكرد دانشگاهيان اردن در فرآيند تدريس در تمام متغيرها به جز متغير نشانه هاي عاطفي دارد. این توصیه نشان داد که دانشگاهیان باید خود کارآمد باشند تا فرآیند آموزشی تعاملی را افزایش دهند و باید سازماندهی شوند، تعاملات بهتر و برقراری ارتباط خوب با دانش آموزان برای بهبود عملکرد آموزشی و همچنین مقابله با چنین مشکلی به عنوان استرس و اضطراب و اجازه دادن به این متغیرهای احساسی بر عملکرد تدریس آنها تاثیر نمی گذارد.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 34,000