ایجاد حسگرسازی از طریق مدیریت در پروژه مدیریت بلایای طبیعی

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
50
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Sensemaking Cue utilisation Disaster recovery project management
کلمات کلیدی :
حسگر سازی، استفاده از نشانه، مدیریت پروژه فاجعه
عنوان فارسی :

ایجاد حسگرسازی از طریق مدیریت در پروژه مدیریت بلایای طبیعی

عنوان انگلیسی :

Sensemaking through cue utilisation in disaster recovery project management

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786316301089
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2016.09.009
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 50

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Sensemaking Cue utilisation Disaster recovery project management

کلمات کلیدی : حسگر سازی، استفاده از نشانه، مدیریت پروژه فاجعه

عنوان فارسی : ایجاد حسگرسازی از طریق مدیریت در پروژه مدیریت بلایای طبیعی

عنوان انگلیسی : Sensemaking through cue utilisation in disaster recovery project management

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786316301089چکیده انگلیسی
This study examined the role of cue utilisation as a basis for sensemaking in disaster recovery project management. Sensemaking is a critical skill that involves organising and prioritising information to achieve an accurate representation of project situations. A mixed between-within groups design was used to test three groups of participants with different levels of project management experience in the context of disaster recovery. A total of 68 participants completed a situation judgment test that incorporated assessments of four elements of cue utilisation related to disaster recovery project management: cue identification, cue precision, cue discrimination, and cue prioritisation. Statistically significant differences in performance were evident between naïve and non-naïve groups in cue identification, cue precision and cue prioritisation. The results confirm the role of cue utilisation in the context of disaster recovery project management and provide the basis for an assessment tool that could be deployed in practice.

چکیده فارسی
در این تحقیق نقش استفاده از نشانه به عنوان پایه ای برای حس گرایی در مدیریت پروژه های بازیابی فاجعه مورد بررسی قرار گرفت. حس گرایی یک مهارت انتقادی است که شامل سازماندهی و اولویت بندی اطلاعات برای دستیابی به نمایش دقیق وضعیت پروژه است. برای تست سه گروه از شرکت کنندگان با سطوح مختلف تجربه مدیریت پروژه در زمینه بازیابی فاجعه، یک طرح مخلوط درون گروهی مورد استفاده قرار گرفت. در مجموع 68 شرکتکننده، یک آزمایش قضایی را انجام دادند که شامل ارزیابی چهار عنصر استفاده از نشانه مربوط به مدیریت پروژه فاجعه بود: شناسایی نشانه، دقت نشانه، تبعیض نشانه و اولویت بندی نشانه. تفاوت های آماری در عملکرد در بین گروه های ساده و غیر عادی در شناسایی نشانه، دقت نشانه و اولویت بندی نشانه ها مشهود بود. نتایج نشان می دهد که نقش استفاده از نشانه در زمینه مدیریت پروژه های بازیابی فاجعه تأیید شده و پایه ای برای ابزار ارزیابی است که می تواند در عمل اعمال شود.

موضوعات مقاله