اهمیت خودکارآمدی مالی در توضیح رفتار مالی شخصی زنان

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
15
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
60
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Financial self-efficacy Personal finance
کلمات کلیدی :
خودکارآمدی مالی، امور مالی شخصی
عنوان فارسی :

اهمیت خودکارآمدی مالی در توضیح رفتار مالی شخصی زنان

عنوان انگلیسی :

The significance of financial self-efficacy in explaining women’s personal finance behaviour

ژورنال :
Journal of Economic Psychology
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016748701500094X
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.joep.2015.07.001
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 60

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Financial self-efficacy Personal finance

کلمات کلیدی : خودکارآمدی مالی، امور مالی شخصی

عنوان فارسی : اهمیت خودکارآمدی مالی در توضیح رفتار مالی شخصی زنان

عنوان انگلیسی : The significance of financial self-efficacy in explaining women’s personal finance behaviour

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016748701500094Xچکیده انگلیسی
Much policy attention has been placed on enhancing individuals’ financial knowledge and literacy, chiefly through financial education programs. However, managing one’s personal finances takes more than financial knowledge and literacy: an individual also needs a sense of self-assuredness, or ‘self-belief’, in their own capabilities. This personal attribute is known within the psychology literature as ‘self-efficacy’. This paper examines the significance of an individual’s financial self-efficacy in explaining their personal finance behaviour, through the application of a psychometric instrument. Using a 2013 survey of Australian women, financial self-efficacy emerges as one of the strongest predictors of the type and number of financial products that a woman holds. Specifically, our analysis reveals that women with higher financial self-efficacy – that is, with greater self-assuredness in their financial management capacities – are more likely to hold investment and savings products, and less likely to hold debt-related products. Even alongside other important factors – such as education, financial risk preferences, age and household income – the explanatory power of financial self-efficacy is found to be significant at the 1% critical level. Moreover, the significance of financial self-efficacy is independently identified from that of financial literacy factors, which bears important implications for the development of policies aiming to improve financial outcomes.

چکیده فارسی
توجه زیادی به افزایش دانش و سوادآموزی افراد، به ویژه از طریق برنامه های آموزش مالی صورت گرفته است. با این حال، مدیریت امور مالی شخصی خود، بیش از دانش و سواد مال به ارمغان می آورد: فرد نیز نیاز به یک حس اعتماد به نفس یا خودآزمایی دارد. این ویژگی شخصی در مطالعات روانشناسی به عنوان "خود کارآیی" شناخته شده است. در اين مقاله اهميت خودكارآمدي مالي فرد در تبيين رفتار مالي شخصي آنها با استفاده از ابزار روان سنجي بررسي شده است. با استفاده از یک تحقیق سال 2012 در مورد زنان استرالیایی، خودکارآمدی مالی به عنوان یکی از قوی ترین پیش بینی کننده های نوع و تعداد محصولات مالی که یک زن دارد را نشان می دهد. به طور خاص، تجزیه و تحلیل ما نشان می دهد که زنان با خودکارآمدی مالی بالاتر - یعنی با داشتن اعتماد به نفس بیشتر در توانایی های مدیریت مالی خود - بیشتر احتمال دارد که سرمایه گذاری و صرفه جویی در محصولات را حفظ کنند و احتمالا محصولات مربوط به بدهی را نگه دارند. حتی در کنار سایر عوامل مهم مانند تحصیلات، ریسک های ریسک مالی، سن و درآمد خانوار، قدرت توضیحی خودکارآمدی مالی در سطح حیاتی 1٪ قابل توجه است. علاوه بر این، اهمیت خودکارآمدی مالی به طور مستقل از عوامل سواد مالی شناخته شده است که پیامدهای مهمی برای توسعه سیاست هایی است که هدف آن بهبود نتایج مالی است.

موضوعات مقاله