یک چارچوب بهینه سازی چند منظوره مبتنی بر شبیه سازی: یک مطالعه موردی در مورد مدیریت موجودی

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
12
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
33
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Multi-objective inventory problem Feasibility check Ranking and selection Optimization Simulation
کلمات کلیدی :
مشکل موجودی چند هدفه، بررسی امکان سنجی، رتبه بندی و انتخاب، شبیه سازی بهینه سازی
عنوان فارسی :

یک چارچوب بهینه سازی چند منظوره مبتنی بر شبیه سازی: یک مطالعه موردی در مورد مدیریت موجودی

عنوان انگلیسی :

A simulation-based multi-objective optimization framework: A case study on inventory management

ژورنال :
Omega
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305048316306521
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.omega.2016.09.007
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 33

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Multi-objective inventory problem Feasibility check Ranking and selection Optimization Simulation

کلمات کلیدی : مشکل موجودی چند هدفه، بررسی امکان سنجی، رتبه بندی و انتخاب، شبیه سازی بهینه سازی

عنوان فارسی : یک چارچوب بهینه سازی چند منظوره مبتنی بر شبیه سازی: یک مطالعه موردی در مورد مدیریت موجودی

عنوان انگلیسی : A simulation-based multi-objective optimization framework: A case study on inventory management

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305048316306521چکیده انگلیسی
We propose a simulation-based solution framework for tackling the multi-objective inventory optimization problem. The goal is to find appropriate settings of reorder point and order quantity to minimize three objective functions simultaneously, which are the expected values of the total inventory cost, the average inventory level, and the frequency of inventory shortage. We develop new algorithms that can exploit statistically valid ranking and selection (R&S) procedures and the desirable mechanics of conventional multi-objective optimization techniques. Two simulation algorithms are proposed to be applied in different scenarios depending on the preference information that is revealed either during or after the actual optimization process. Experimental results are provided to evaluate the efficiency of the developed algorithms and other existing solution frameworks.

چکیده فارسی
ما یک چارچوب راه حل مبتنی بر شبیه سازی برای حل مسئله بهینه سازی موجودی چند منظوره ارائه می دهیم. هدف این است که به طور همزمان تنظیمات مربوط به تنظیم مجدد و مقدار سفارش را برای به حداقل رساندن سه عملکرد هدف که ارزش انتظار می رود از کل هزینه موجودی، سطح موجودی متوسط و فرکانس کمبود موجودی به دست بیاوریم . الگوریتم های جدیدی را ایجاد می کنیم که می تواند از روش های آماری قابل اعتبار و انتخاب (R & S) و مکانیک مطلوب تکنیک های بهینه سازی چند منظوره معمولی استفاده کند. دو الگوریتم شبیه سازی پیشنهاد شده است که در سناریوهای مختلف بسته به اطلاعات ترجیحی که در طی یا پس از فرایند بهینه سازی واقعی مشخص می شود، اعمال شود. نتایج تجربی برای ارزیابی کارایی الگوریتم های توسعه یافته و سایر چارچوب های راه حل موجود ارائه شده است.

موضوعات مقاله