یک روش بهینه سازی شبیه سازی برای وسایل نقلیه اعزام در میان ترمینال های مختلف کانتینری

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
24
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Container terminal Online dispatching Event-driven simulation Evolution algorithm
کلمات کلیدی :
ترمینال کانتینر، اعزام آنلاین، شبیه سازی مبتنی بر رویداد، الگوریتم تکامل
عنوان فارسی :

یک روش بهینه سازی شبیه سازی برای وسایل نقلیه اعزام در میان ترمینال های مختلف کانتینری

عنوان انگلیسی :

A simulation optimization method for vehicles dispatching among multiple container terminals

ژورنال :
Expert Systems with Applications
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417414008203
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.eswa.2014.12.041
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 24

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Container terminal Online dispatching Event-driven simulation Evolution algorithm

کلمات کلیدی : ترمینال کانتینر، اعزام آنلاین، شبیه سازی مبتنی بر رویداد، الگوریتم تکامل

عنوان فارسی : یک روش بهینه سازی شبیه سازی برای وسایل نقلیه اعزام در میان ترمینال های مختلف کانتینری

عنوان انگلیسی : A simulation optimization method for vehicles dispatching among multiple container terminals

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417414008203چکیده انگلیسی
Container terminals, serving as the hubs between container ships and other transportations nodes, are of extreme importance in streamlining the ever increasing global trade. Many different factors affect the service efficiency in container terminals, which inspire great interest in both industrial and academic researches. This work focuses on vehicle dispatching problem which decides, for each internal vehicle in the port, where to go to find a new loading or unloading task in container terminals after finishing the previous one. A multi-factor online dispatching method, which takes both empty traveling and location balance into consideration, is proposed to fit the current condition of the physical and information infrastructure in most of the ports in mainland China. Such a method is established by using combined evolution searching function and discrete event simulation. Through comparing our dispatching method with the traditional dedicated vehicle dispatching methods in various simulation cases, together with theoretical analysis, we prove that our method delivers substantial efficiency improvement in terms of reducing ship serving time and vehicle empty traveling, regardless of changing environment we have examined in the study.

چکیده فارسی
پایانه های کانتینری، که به عنوان قطب بین کشتی های کانتینر و دیگر گروه های حمل و نقل خدمت می کنند، در تسهیل تجارت جهانی که در حال افزایش است، بسیار اهمیت دارد. بسیاری از عوامل مختلف بر بهره وری خدمات در ترمینال های کانتینری تأثیر می گذارند که منافع زیادی در تحقیقات صنعتی و علمی ایجاد می کند. این کار بر روی مشکل اعزام وسایل نقلیه تمرکز دارد که برای هر وسیله نقلیه داخلی در بندر تصمیم می گیرد که در صورت نیاز به بارگیری یا بارگیری جدید در ترمینال های کانتینری پس از اتمام قبلی، تصمیم گیری کند. روش چند رسانه ای ارسال آنلاین، که در نظر گرفتن توازن سفر و جای خالی را در نظر می گیرد، برای مطابقت با وضعیت فعلی زیرساخت های فیزیکی و اطلاعات در اکثر بنادر در سرزمین اصلی چین پیشنهاد شده است. چنین روشی با استفاده از تابع جستجوی ترکیبی تکاملی و شبیه سازی رویداد گسسته ایجاد شده است. از طریق مقایسه روش های ارسال ما با روش های ارسال وسایل نقلیه سنتی در موارد مختلف شبیه سازی، همراه با تجزیه و تحلیل نظری، ما ثابت می کنیم که روش ما بهبود قابل توجهی از نظر کاهش زمان کشتی حمل و نقل و خالی خودرو بدون در نظر گرفتن تغییر محیط ارائه می دهد ، این مورد را در این بررسی مورد مطالعه قرار دادیم .

موضوعات مقاله