اثرات یادآوری شعار بر رفتارهای بازار: نقش جستجوی خارجی و ارزیابی نام تجاری

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
8
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
52
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Slogan recall Brand quality Advertising effectiveness Brand attitude Cue utilization Non profits
کلمات کلیدی :
یادآوری شعار، کیفیت برند، اثربخشی تبلیغات، نگرش برند، استفاده از نشانه، غیر سودآور
عنوان فارسی :

اثرات یادآوری شعار بر رفتارهای بازار: نقش جستجوی خارجی و ارزیابی نام تجاری

عنوان انگلیسی :

Slogan recall effects on marketplace behaviors: The roles of external search and brand assessment

ژورنال :
Journal of Business Research
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296317302382
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.07.010
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 52

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Slogan recall Brand quality Advertising effectiveness Brand attitude Cue utilization Non profits

کلمات کلیدی : یادآوری شعار، کیفیت برند، اثربخشی تبلیغات، نگرش برند، استفاده از نشانه، غیر سودآور

عنوان فارسی : اثرات یادآوری شعار بر رفتارهای بازار: نقش جستجوی خارجی و ارزیابی نام تجاری

عنوان انگلیسی : Slogan recall effects on marketplace behaviors: The roles of external search and brand assessment

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296317302382چکیده انگلیسی
This current study investigates the influence of advertising slogan recall on individuals' brand assessment, and relates these brand assessments to actual marketplace behaviors. The authors propose that the effectiveness of slogan recall will depend on whether individuals conduct an external information search or not. We test the hypotheses using a field study based on an actual advertising campaign implemented by a nonprofit organization, and a follow-up controlled experimental study. Findings support the notion that the influence of advertising slogan recall on brand assessment (i.e., the company-intended association and quality) is greater when individuals do not conduct external information search. Further, the research finds that brand perceptions mediate the influence of slogan recall on marketplace behaviors. The results imply that managers will receive greater returns on investments in advertising slogans when selling low involvement products rather than high involvement products.

چکیده فارسی
این مطالعه فعلی به بررسی تأثیر شعار تبلیغ بر ارزیابی نام تجاری افراد میپردازد و این ارزیابیهای نام تجاری را به رفتارهای بازار واقعی مرتبط می کند. نویسندگان پیشنهاد می کنند که اثربخشی یادآوری شعار به این بستگی دارد که آیا افراد اطلاعات جستجوی خارجی را جستجو می کنند یا خیر. ما فرضیه ها را با استفاده از یک مطالعه میدانی بر اساس یک کمپین تبلیغاتی واقعی انجام شده توسط یک سازمان غیر انتفاعی و یک بررسی تجربی کنترل شده پیگیری می کنیم. یافته ها از این مفهوم حمایت می کنند که تاثیر شعار تبلیغاتی بر ارزیابی برند (یعنی ارتباط و کیفی در نظر گرفته شده در شرکت) بیشتر است وقتی افراد اطلاعات جستجوی خارجی را انجام نمی دهند. علاوه بر این، تحقیقات نشان می دهد که ادراکات برند، تاثیر تأثیر شعار بر رفتارهای بازار را در میان می گذارد. نتایج حاکی از آن است که مدیران در هنگام فروش محصولات درگیر در محصولات کمتری نسبت به محصولات ، بازده بیشتری از سرمایه گذاری در شعارهای تبلیغاتی دریافت می کنند.

موضوعات مقاله