سیستم های مدیریت انرژی هوشمند خانه: مفهوم، پیکربندی، و برنامه ریزی استراتژی

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
119
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Renewable energy Home energy management system Home energy storage system Home appliance scheduling Smart house
کلمات کلیدی :
انرژی قابل تجدید، سیستم مدیریت انرژی خانه، سیستم ذخیره انرژی خانگی، برنامه ریزی خانه لوازم خانگی، خانه هوشمند
عنوان فارسی :

سیستم های مدیریت انرژی هوشمند خانه: مفهوم، پیکربندی، و برنامه ریزی استراتژی

عنوان انگلیسی :

Smart home energy management systems: Concept, configurations, and scheduling strategies

ژورنال :
Renewable and Sustainable Energy Reviews
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032116002823
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.03.047
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 119

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Renewable energy Home energy management system Home energy storage system Home appliance scheduling Smart house

کلمات کلیدی : انرژی قابل تجدید، سیستم مدیریت انرژی خانه، سیستم ذخیره انرژی خانگی، برنامه ریزی خانه لوازم خانگی، خانه هوشمند

عنوان فارسی : سیستم های مدیریت انرژی هوشمند خانه: مفهوم، پیکربندی، و برنامه ریزی استراتژی

عنوان انگلیسی : Smart home energy management systems: Concept, configurations, and scheduling strategies

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032116002823چکیده انگلیسی
With the arrival of smart grid era and the advent of advanced communication and information infrastructures, bidirectional communication, advanced metering infrastructure, energy storage systems and home area networks would revolutionize the patterns of electricity usage and energy conservation at the consumption premises. Coupled with the emergence of vehicle-to-grid technologies and massive distributed renewable energy, there is a profound transition for the energy management pattern from the conventional centralized infrastructure towards the autonomous responsive demand and cyber-physical energy systems with renewable and stored energy sources. Under the sustainable smart grid paradigm, the smart house with its home energy management system (HEMS) plays an important role to improve the efficiency, economics, reliability, and energy conservation for distribution systems. In this paper, a brief overview on the architecture and functional modules of smart HEMS is presented. Then, the advanced HEMS infrastructures and home appliances in smart houses are thoroughly analyzed and reviewed. Furthermore, the utilization of various building renewable energy resources in HEMS, including solar, wind, biomass and geothermal energies, is surveyed. Lastly, various home appliance scheduling strategies to reduce the residential electricity cost and improve the energy efficiency from power generation utilities are also investigated.

چکیده فارسی
با ورود عصر شبکه هوشمند و ظهور زیرساخت های ارتباطی و اطلاعات پیشرفته، ارتباط دو طرفه، زیرساخت های اندازه گیری پیشرفته، سیستم های ذخیره انرژی و شبکه های محلی، الگوهای مصرف برق و صرفه جویی در انرژی در محل مصرف را متحول می کند. همراه با ظهور فن آوری های خودرو به شبکه و انرژی های تجدید پذیر توزیع گسترده، یک انتقال عمیق برای الگوی مدیریت انرژی از زیرساخت متمرکز متمرکز به تقاضای مستقل پاسخگو و سیستم های انرژی فیزیکی سایبر با منابع انرژی تجدید پذیر و ذخیره شده وجود دارد. در زیر پارادایم شبکه هوشمند پایدار، خانه هوشمند با سیستم مدیریت انرژی خانه (HEMS) نقش مهمی در بهبود کارایی، اقتصاد، قابلیت اطمینان و حفاظت از انرژی برای سیستم های توزیع دارد. در این مقاله، یک مروری کوتاه در مورد معماری و ماژول های کاربردی هوشمند HEMS ارائه شده است. سپس، زیرساخت های پیشرفته HEMS و لوازم خانگی در خانه های هوشمند کاملا مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار می گیرند. علاوه بر این، استفاده از منابع مختلف انرژی تجدید پذیر در HEMS، از جمله انرژی خورشیدی، باد، زیست توده و انرژی زمین گرمایی بررسی می شود. در نهایت، راهکارهای برنامه ریزی خانه های لوازم خانگی برای کاهش هزینه های برق مسکونی و بهبود بهره وری انرژی از تاسیسات تولید برق نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

موضوعات مقاله