انتخاب بازار ورود به بازار خارجی و عملکرد سرمایه گذاری خارجی: اثر تعدیل کننده تجارب بین المللی و سازگاری محصول

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
14
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
157
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
SMEs Entry mode choice International experience Product adaptation Performance
کلمات کلیدی :
SMEs، انتخاب حالت ورود، تجربه بین المللی، انطباق محصول، عملکرد
عنوان فارسی :

انتخاب بازار ورود به بازار خارجی و عملکرد سرمایه گذاری خارجی: اثر تعدیل کننده تجارب بین المللی و سازگاری محصول

عنوان انگلیسی :

SME foreign market entry mode choice and foreign venture performance: The moderating effect of international experience and product adaptation

ژورنال :
International Business Review
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969593116301056
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2016.07.003
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 157

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : SMEs Entry mode choice International experience Product adaptation Performance

کلمات کلیدی : SMEs، انتخاب حالت ورود، تجربه بین المللی، انطباق محصول، عملکرد

عنوان فارسی : انتخاب بازار ورود به بازار خارجی و عملکرد سرمایه گذاری خارجی: اثر تعدیل کننده تجارب بین المللی و سازگاری محصول

عنوان انگلیسی : SME foreign market entry mode choice and foreign venture performance: The moderating effect of international experience and product adaptation

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969593116301056چکیده انگلیسی
Firms’ foreign market entry mode choice attracts considerable research attention. However, the performance implications of this choice remain inconclusive, particularly in the context of small and medium-sized enterprises (SMEs). The present paper draws on the resource-based view (RBV) and develops a theoretical model specifically tailored to the context of SMEs in order to study the relationship between entry mode choice and foreign venture performance. Testing hypotheses on 133 German SMEs, we show that international experience as a resource and product adaptation as a capability improve the performance of non-equity entry modes by mitigating liabilities of smallness inherent to SMEs. We furthermore find empirical support for the joint moderating effect of international experience and product adaptation on the focal relation. Our findings contribute to the SME foreign market entry mode literature and have implications for practitioners and future research.

چکیده فارسی
انتخاب مد بازار خارجی شرکت‌ها توجه تحقیقات قابل‌توجهی را جلب می‌کند . با این حال ، مفاهیم عملکرد این انتخاب بی‌نتیجه است , به خصوص در زمینه شرکت‌های کوچک و متوسط ( SME ها ) . مقاله حاضر از دیدگاه مبتنی بر منابع ( RBV ) استفاده می‌کند و یک مدل نظری را به طور خاص متناسب با زمینه SME ها در جهت مطالعه رابطه بین انتخاب مد ورودی و عملکرد سرمایه‌گذاری خارجی توسعه می‌دهد . فرضیه‌های آزمون در رابطه با 133 SME های آلمانی ، ما نشان می‌دهیم که تجربه بین‌المللی به عنوان یک انطباق محصول و محصول به عنوان یک قابلیت بهبود عملکرد حالات ورود غیر قانونی به SMEs را بهبود می‌بخشد . علاوه بر این , ما پشتیبانی تجربی را برای اثر تعدیل مشترک تجربه و انطباق محصول در رابطه با ارتباط کانونی می‌یابیم . یافته‌های ما در متون ورودی بازار خارجی SME ها نقش دارند و دارای مفاهیمی برای شاغلان و تحقیقات آینده هستند .

موضوعات مقاله