تأثیرات اجتماعی جشنواره های موسیقی: آیا فرهنگ توجه مردم محلی به رویدادهای صربستان و مجارستان را تحت تأثیر قرار می دهد؟

Elsevier تومان 29,000
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
12
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
89
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
FSIAS Hofstede's dimensions Large-scale music festival Social impact Serbia Hungary
کلمات کلیدی :
ابعاد محلی FSIAS ، جشنواره موسیقی در مقیاس بزرگ، تاثیر اجتماعی، صربستان، مجارستان
عنوان فارسی :

تأثیرات اجتماعی جشنواره های موسیقی: آیا فرهنگ توجه مردم محلی به رویدادهای صربستان و مجارستان را تحت تأثیر قرار می دهد؟

عنوان انگلیسی :

Social impacts of music festivals: Does culture impact locals' attitude toward events in Serbia and Hungary?

ژورنال :
Tourism Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517717301292
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.06.006
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 89

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : FSIAS Hofstede's dimensions Large-scale music festival Social impact Serbia Hungary

کلمات کلیدی : ابعاد محلی FSIAS ، جشنواره موسیقی در مقیاس بزرگ، تاثیر اجتماعی، صربستان، مجارستان

عنوان فارسی : تأثیرات اجتماعی جشنواره های موسیقی: آیا فرهنگ توجه مردم محلی به رویدادهای صربستان و مجارستان را تحت تأثیر قرار می دهد؟

عنوان انگلیسی : Social impacts of music festivals: Does culture impact locals' attitude toward events in Serbia and Hungary?

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517717301292چکیده انگلیسی
There is growing interest among academics in examining the impacts of festivals on host communities. This paper constitutes novel research in that it applies the Festival Social Impact Attitude Scale (FSIAS) to two large-scale music festivals of Exit (Serbia) and Sziget (Hungary). Furthermore, it explores the moderating effect of Hofstede's national cultural dimensions on residents' perception of the impacts of these festivals on their communities. The study identifies the underlying dimensions of their social impacts and reveals how the cultural dimensions of the two different nations relate to resident perception of the impacts of the festivals. The results reveal a six-factorial substructure that represents two main (positive and negative) dimensions of large-scale music festivals and suggests that national culture significantly influences local perception of festival impacts on communities. The study concludes with the theoretical and practical implications of the study and advances future lines of research.

چکیده فارسی
علاقه مندان در میان دانشگاهیان در بررسی اثرات جشنواره ها در جوامع میزبان، در حال افزایش است. این مقاله تحقیق جدیدی را در این زمینه ارائه می دهد که جشنواره مقیاس نگرش اجتماعی (FSIAS) را به دو جشنواره موسیقی بزرگ خروجی (صربستان) و Sziget (مجارستان) اعمال می کند. علاوه بر این، آن را به بررسی اثر بخشی از ابعاد فرهنگی ملی هوفستد در درک تاثیر ساکنان این جشنواره ها در جوامعشان می پردازد. این مطالعه ابعاد اصلی تاثیرات اجتماعی آنها را مشخص می کند و نشان می دهد که ابعاد فرهنگی دو ملت مختلف در ارتباط با درک ساکنان تاثیرات جشنواره ها است. نتایج نشان می دهد که زیر ساخت شش فاکتوری است که دو جنبه اصلی (مثبت و منفی) جشنواره های موسیقی بزرگ را نشان می دهد و نشان می دهد که فرهنگ ملی به طور قابل ملاحظه ای بر ادراک محلی تاثیرات جشنواره بر جوامع تأثیر می گذارد. این مطالعه با مفاهیم نظری و عملی تحقیق و پیشرفت خط مشی های آینده انجام می شود.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 29,000