انقلاب رسانه های اجتماعی: به اشتراک گذاری و یادگیری در عصر کمبود دانش

Elsevier تومان 29,000
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
73
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Social media; Knowledge sharing; Communication; Affordances; Contribution; Retrieval
کلمات کلیدی :
رسانه های اجتماعی؛ به اشتراک گذاری دانش؛ ارتباطات؛ توانایی‌های مالی؛ مشارکت؛ بازیابی
عنوان فارسی :

انقلاب رسانه های اجتماعی: به اشتراک گذاری و یادگیری در عصر کمبود دانش

عنوان انگلیسی :

The social media revolution: Sharing and learning in the age of leaky knowledge

ژورنال :
Information and Organization
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471772717300131
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.infoandorg.2017.01.004
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 73

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Social media; Knowledge sharing; Communication; Affordances; Contribution; Retrieval

کلمات کلیدی : رسانه های اجتماعی؛ به اشتراک گذاری دانش؛ ارتباطات؛ توانایی‌های مالی؛ مشارکت؛ بازیابی

عنوان فارسی : انقلاب رسانه های اجتماعی: به اشتراک گذاری و یادگیری در عصر کمبود دانش

عنوان انگلیسی : The social media revolution: Sharing and learning in the age of leaky knowledge

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471772717300131چکیده انگلیسی
This paper suggests that social media may be useful for knowledge sharing because they are leaky pipes for communication - the directionality and content of a particular message is visible to people not involved in it. However, social media are only useful for knowledge sharing if some people contribute knowledge that can leak from them and others retrieve knowledge that is leaking. I draw on interviews with employees from a financial services firm to develop a typology of reasons why new employees would not want to contribute what they know to a social media or retrieve from it knowledge contributed by others. Then, I use existing theory on knowledge sharing in organizations, coupled with recent writings about social media affordances, to develop propositions about how these barriers to knowledge sharing might be effectively overcome through strategic use of the social media affordances themselves.

چکیده فارسی
این مقاله نشان می دهد که رسانه های اجتماعی ممکن است برای به اشتراک گذاری دانش مفید باشند؛ زیرا آنها مجراهای ارائه برای ارتباط هستند؛ جهت گیری و محتوای یک پیام خاص برای افرادی که در آن شرکت نمی کنند، قابل مشاهده است. با این حال، رسانه های اجتماعی برای اشتراک دانش تنها در صورتی مفید هستند که برخی از افراد دانش خود را که می توانند از آنها ارائه کنند و دیگران دانش را از بین ببرند، به اشتراک می گذارند. من در مصاحبه با کارکنان یک شرکت خدمات مالی برای ایجاد نوعی از دلایل که چرا کارکنان جدید نمی خواهند آنچه که آنها به رسانه های اجتماعی می دانند و یا از دانش دانشمندانی که دیگران آن را بدست آورده اند، کمک کنند. سپس، از نظریه موجود در مورد اشتراک دانش در سازمان ها، همراه با نوشته های اخیر در مورد هزینه های رسانه های اجتماعی، از چارچوب نظری موجود برای ایجاد چارچوب هایی درباره چگونگی برخورد موثر این موانع به اشتراک دانش با استفاده از کاربردهای استراتژیک از خود هزینه های رسانه های اجتماعی استفاده می شود.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 29,000