استفاده از تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی برای جلوگیری از پولشویی

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
40
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Anti-money laundering Social network Factoring Fraud detection Decision support systems
کلمات کلیدی :
ضد پولشویی، شبکه اجتماعی، فاکتورینگ، تشخیص تقلب، سیستم پشتیبانی تصمیم
عنوان فارسی :

استفاده از تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی برای جلوگیری از پولشویی

عنوان انگلیسی :

Using social network analysis to prevent money laundering

ژورنال :
Expert Systems with Applications
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417416305139
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.eswa.2016.09.029
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 40

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Anti-money laundering Social network Factoring Fraud detection Decision support systems

کلمات کلیدی : ضد پولشویی، شبکه اجتماعی، فاکتورینگ، تشخیص تقلب، سیستم پشتیبانی تصمیم

عنوان فارسی : استفاده از تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی برای جلوگیری از پولشویی

عنوان انگلیسی : Using social network analysis to prevent money laundering

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417416305139چکیده انگلیسی
This research explores the opportunities for the application of network analytic techniques to prevent money laundering. We worked on real world data by analyzing the central database of a factoring company, mainly operating in Italy, over a period of 19 months. This database contained the financial operations linked to the factoring business, together with other useful information about the company clients.We propose a new approach to sort and map relational data and present predictive models – based on network metrics – to assess risk profiles of clients involved in the factoring business. We find that risk profiles can be predicted by using social network metrics. In our dataset, the most dangerous social actors deal with bigger or more frequent financial operations; they are more peripheral in the transactions network; they mediate transactions across different economic sectors and operate in riskier countries or Italian regions. Finally, to spot potential clusters of criminals, we propose a visual analysis of the tacit links existing among different companies who share the same owner or representative. Our findings show the importance of using a network-based approach when looking for suspicious financial operations and potential criminals.

چکیده فارسی
این تحقیق فرصت های کاربردی تکنیک های تحلیل شبکه را برای جلوگیری از پولشویی بررسی می کند. ما با تجزیه و تحلیل پایگاه داده مرکزی شرکت فاکتور، که عمدتا در ایتالیا کار می کردیم، طی یک دوره 19 ماهه، داده های واقعی جهان را به کار گرفتیم. این پایگاه داده شامل عملیات مالی مرتبط با تجارت فاکتور، همراه با سایر اطلاعات مفید در مورد مشتریان شرکت است.

موضوعات مقاله