موضوع ویژه: هنگامی که مدیریت پروژه با توسعه بین الملل همراه است، چه می توانیم یاد بگیریم

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
3
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
31
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
عنوان فارسی :

موضوع ویژه: هنگامی که مدیریت پروژه با توسعه بین الملل همراه است، چه می توانیم یاد بگیریم

عنوان انگلیسی :

Special issue: When project management meets international development, what can we learn?

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786317305720
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2017.05.005
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 2

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 31

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی :

کلمات کلیدی :

عنوان فارسی : موضوع ویژه: هنگامی که مدیریت پروژه با توسعه بین الملل همراه است، چه می توانیم یاد بگیریم

عنوان انگلیسی : Special issue: When project management meets international development, what can we learn?

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786317305720