معنی استراتژی (S.O.S:( S.O.S جدید برای کسب و کار رقابتی

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
5
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
23
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Business strategy Competitive business Innovation Internationalization Knowledge
کلمات کلیدی :
استراتژی کسب و کار، کسب و کار رقابتی، نوآوری، بین المللی سازی، دانش
عنوان فارسی :

معنی استراتژی (S.O.S:( S.O.S جدید برای کسب و کار رقابتی

عنوان انگلیسی :

Spirit of strategy (S.O.S): The new S.O.S for competitive business

ژورنال :
Journal of Business Research
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296315000338
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.01.019
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 4

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 23

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Business strategy Competitive business Innovation Internationalization Knowledge

کلمات کلیدی : استراتژی کسب و کار، کسب و کار رقابتی، نوآوری، بین المللی سازی، دانش

عنوان فارسی : معنی استراتژی (S.O.S:( S.O.S جدید برای کسب و کار رقابتی

عنوان انگلیسی : Spirit of strategy (S.O.S): The new S.O.S for competitive business

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296315000338چکیده انگلیسی
This special issue discusses the Spirit of Strategy (S.O.S): The New S.O.S for Competitive Business. The special issue blends contextual information and cognitive knowledge from Global Innovation and Knowledge Academy (GIKA) contributions to improve decisions, tasks, performance, and outcome evaluations. The GIKA Annual Conference provides a platform to discuss challenges pertaining to contemporary issues. The 3rd GIKA Annual Conference took place at the University of Valencia and the Catholic University of Valencia (Spain) from July 7 to July 9, 2014. The Journal of Business Research (JBR) is the sponsor journal of the academy. One of the aims of the Conference is to select high-quality conference papers for publication in a special issue of the JBR. After undergoing double-blind reviews and revisions, 51 conference papers appear in the 2015 special issue, accompanied by this editorial.

چکیده فارسی
این موضوع ویژه روحیه استراتژی (S.O.S) را بررسی می کند: S.O.S جدید برای کسب و کار رقابتی. موضوع ویژه اطلاعات بین المللی و دانش شناختی را از موسسه بین المللی نوآوری و دانش آکادمی (GIKA) برای بهبود تصمیم گیری، وظایف، عملکرد و ارزیابی نتایج ترکیب می کند. کنفرانس سالانه GIKA یک پلت فرم برای بحث در مورد چالش های مربوط به مسائل معاصر است. سومین کنفرانس GIKA سالانه از 7 ژوئیه تا 9 ژوئیه 2014 در دانشگاه والنسیا و دانشگاه کاتولیک والنسیا (اسپانیا) برگزار شد. مجله تحقیقات کسب و کار (JBR) مجله حمایت از آکادمی است. یکی از اهداف کنفرانس، انتخاب مقالات کنفرانس با کیفیت بالا برای انتشار در یک شماره خاص از JBR است. پس از بررسی و اصلاح دو سویه ، 51 مقاله کنفرانس در شماره 2015 ویژه همراه با این سرمقاله منتشر می شود.

موضوعات مقاله