تطبیق بارگیری کشتی ثابت در بازار حمل و نقل فله خشک با مکانیزم بازی قیمت

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
19
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
47
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Price game Carrier Shipper Stable matching Equilibrium
کلمات کلیدی :
قیمت بازی، شرکت کشتیرانی حمل، تطبیق پایدار، تعادل
عنوان فارسی :

تطبیق بارگیری کشتی ثابت در بازار حمل و نقل فله خشک با مکانیزم بازی قیمت

عنوان انگلیسی :

Stable vessel-cargo matching in dry bulk shipping market with price game mechanism

ژورنال :
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1366554516300023
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.tre.2016.08.007
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 18

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 47

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Price game Carrier Shipper Stable matching Equilibrium

کلمات کلیدی : قیمت بازی، شرکت کشتیرانی حمل، تطبیق پایدار، تعادل

عنوان فارسی : تطبیق بارگیری کشتی ثابت در بازار حمل و نقل فله خشک با مکانیزم بازی قیمت

عنوان انگلیسی : Stable vessel-cargo matching in dry bulk shipping market with price game mechanism

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1366554516300023چکیده انگلیسی
This paper proposes a model of stable vessel-cargo matching with price game mechanism in the dry bulk shipping market. The research aims at mimicking the bid of disadvantaged participants in the process of matching preferred objects. The matching equilibrium and price equilibrium are formulated between the shippers and carriers. A price game mechanism based Gale-Shapley algorithm is developed. Three scenarios of market dominated by shippers, market dominated by carriers, and equilibrium market are discussed in computational experiments. It is showed that if disadvantaged participants bid with the price game mechanism, they may gain more surpluses even in the negative position.

چکیده فارسی
این مقاله مدلی از تطابق کالای پایدار با مکانیسم بازی قیمت در بازار حمل فله خشک را پیشنهاد می‌کند . هدف تحقیق ، تقلید از پیشنهاد شرکت کنندگان محروم در فرآیند انطباق با اشیا ترجیحی است . تعادل و تعادل قیمت بین حاملان و حامل‌ها فرموله می‌شود . یک الگوریتم بادی که مبتنی بر قیمت است , توسعه‌یافته است . سه سناریوی بازار تحت سلطه ارسال کنندگان ، بازار تحت تسلط حامل ها، و بازار تعادل در آزمایش‌های محاسباتی مورد بحث قرار می‌گیرند . نشان می‌دهد که اگر شرکت کنندگان محروم با مکانیزم بازی قیمت پیشنهاد کنند ، ممکن است در موقعیت منفی مازاد بیشتری بدست آورند .

موضوعات مقاله