مدل های تخصیص منابع استاتیک و پویا برای بازارهای حمل و نقل یک قسمتی با اختلالات خدماتی

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
22
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
34
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Transportation markets Resource allocation Service disruptions Dynamic programming model Uncertain capacity Monotone structure
کلمات کلیدی :
بازارهای حمل و نقل، تخصیص منابع، اختلالات خدمات، مدل برنامه ریزی پویا، ظرفیت نامعلوم، ساختار مونوتونی
عنوان فارسی :

مدل های تخصیص منابع استاتیک و پویا برای بازارهای حمل و نقل یک قسمتی با اختلالات خدماتی

عنوان انگلیسی :

Static and dynamic resource allocation models for single-leg transportation markets with service disruptions

ژورنال :
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1366554516310031
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.tre.2017.05.001
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 21

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 34

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Transportation markets Resource allocation Service disruptions Dynamic programming model Uncertain capacity Monotone structure

کلمات کلیدی : بازارهای حمل و نقل، تخصیص منابع، اختلالات خدمات، مدل برنامه ریزی پویا، ظرفیت نامعلوم، ساختار مونوتونی

عنوان فارسی : مدل های تخصیص منابع استاتیک و پویا برای بازارهای حمل و نقل یک قسمتی با اختلالات خدماتی

عنوان انگلیسی : Static and dynamic resource allocation models for single-leg transportation markets with service disruptions

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1366554516310031چکیده انگلیسی
This work considers the stochastic resource allocation problem for single-leg transportation markets with service disruptions. The single-period version of the problem is formulated as a stochastic model with arbitrarily distributed resource capacity. We then completely characterize the optimal solution to the stochastic model. The multi-period version of the problem is formulated as a dynamic programming model. We characterize the monotone structure of the optimal solution for the dynamic model under uniform resource consumption rates. For the case with general resource consumption rates, a counterexample is provided to show that there exist cases where the optimal solution is not monotone.

چکیده فارسی
این کار مشکل تخصیص منابع تصادفی برای بازارهای حمل و نقل یک قسمتی را با اختلالات خدمات در نظر می گیرد. نسخه یک دوره ای این مشکل به عنوان یک مدل تصادفی با ظرفیت منابع توزیع شده به صورت دلخواه تنظیم شده است. سپس ما به طور کامل راه حل بهینه مدل تصادفی را توصیف می کنیم. نسخه چند دوره ای از مشکل به عنوان یک مدل برنامه نویسی پویش فرموله شده است. ما ساختار یکنواختی راه حل بهینه برای مدل پویایی را با استفاده از نرخ مصرف یکنواخت به دست می آوریم. برای مورد با نرخ مصرف منابع عمومی، یک مثال نمونه ارائه شده است تا نشان دهد مواردی وجود دارد که در آن راه حل بهینه یکسان نیست.

موضوعات مقاله