انتخاب مجموعه نمونه پروژه های تحقیق و توسعه راکد در سازمان های عمومی

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
58
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Portfolio optimization Research and development Mixed integer linear programming
کلمات کلیدی :
بهینه سازی نمونه کارها، تحقیق و توسعه، عدد صحیح مختلط، برنامه ریزی خطی
عنوان فارسی :

انتخاب مجموعه نمونه پروژه های تحقیق و توسعه راکد در سازمان های عمومی

عنوان انگلیسی :

Static R&D project portfolio selection in public organizations

ژورنال :
Decision Support Systems
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167923616000178
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.dss.2016.01.006
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 58

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Portfolio optimization Research and development Mixed integer linear programming

کلمات کلیدی : بهینه سازی نمونه کارها، تحقیق و توسعه، عدد صحیح مختلط، برنامه ریزی خطی

عنوان فارسی : انتخاب مجموعه نمونه پروژه های تحقیق و توسعه راکد در سازمان های عمومی

عنوان انگلیسی : Static R&D project portfolio selection in public organizations

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167923616000178چکیده انگلیسی
The problem of static research and development (R&D) project portfolio selection arises when a public organization opens a call for proposals and then builds a portfolio choosing which ones to fund in terms of impact measures including social objectives, emphasis areas, geographical influence, and other non-monetary factors. The funds are classified into types of expenses, depending on the goals and preferences of the organization: equipment purchases, travel expenses, scholarships, publication fees, etc. We propose a mathematical model framework in which each project proposal comprised tasks with a specific type of expense and the assigned funding may be a fraction of the requested amount, accounting for possible inter- and intra-proposal dependencies. We present computational experiments that show our models to be efficiently resolvable.

چکیده فارسی
مشکل انتخاب تحقیق و توسعه (تحقیق و توسعه) در پروژه های انتخاباتی زمانی رخ می دهد که یک سازمان عمومی برای فراخوانی دعوت نامه ها را باز کند و سپس یک پروژۀ انتخابی را انتخاب کند که کدام از آن ها از لحاظ اقدامات تاثیر گذاری از جمله اهداف اجتماعی، مناطق تأکید شده، نفوذ جغرافیایی و دیگر عوامل غیر پولی. این وجوه به نوع هزینه ها بستگی دارد به اهداف و ترجیحات سازمان: خرید تجهیزات، هزینه های سفر، بورس تحصیلی، هزینه های انتشار و غیره. ما یک چارچوب مدل ریاضی ارائه می دهیم که در آن هر پیشنهاد پروژه شامل وظایف با نوع خاصی از هزینه و بودجه اختصاص داده شده ممکن است یک مقدار از مقدار درخواست شده، حسابداری برای وابستگی ممکن بین و درون پیشنهاد است. ما آزمایش های محاسباتی ارائه می کنیم که نشان می دهد مدل های ما به طور موثر قابل حل هستند.

موضوعات مقاله