تجزیه و تحلیل آماری جدید در تحقیقات بازاریابی با داده های فازی

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
6
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
17
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Decision making Fuzzy statistics Fuzzy data Marketing research
کلمات کلیدی :
تصمیم گیری، آمار فازی، داده های فازی، تحقیق بازاریابی
عنوان فارسی :

تجزیه و تحلیل آماری جدید در تحقیقات بازاریابی با داده های فازی

عنوان انگلیسی :

New statistical analysis in marketing research with fuzzy data

ژورنال :
Journal of Business Research
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296315006517
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.12.026
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 5

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 17

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Decision making Fuzzy statistics Fuzzy data Marketing research

کلمات کلیدی : تصمیم گیری، آمار فازی، داده های فازی، تحقیق بازاریابی

عنوان فارسی : تجزیه و تحلیل آماری جدید در تحقیقات بازاریابی با داده های فازی

عنوان انگلیسی : New statistical analysis in marketing research with fuzzy data

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296315006517چکیده انگلیسی
This research proposes new statistical methods for marketing research and decision making. The study employs a soft computing technique and a new statistical tool to evaluate people's thinking. Because the classical measurement system has difficulties in dealing with the non-real valued information, the study aims to find an appropriate measurement system to overcome this problem. The main idea is to decompose the data into a two-dimensional type, centroid and its length (area). The two-dimensional questionnaires this study proposes help reaching market information.

چکیده فارسی
این تحقیق روش های آماری جدیدی برای تحقیق و تصمیم گیری بازاریابی ارائه می دهد. این مطالعه از یک روش محاسبات نرم و یک ابزار آماری جدید برای ارزیابی تفکر مردم استفاده می کند. از آنجا که سیستم اندازه گیری کلاسیک در مقابله با اطلاعات غیر واقعی ارزشمند است، مطالعه به دنبال یافتن یک سیستم اندازه گیری مناسب برای غلبه بر این مشکل است. ایده اصلی این است که داده ها را به یک نوع دو بعدی، مرکزیت و طول آن (منطقه) تجزیه کنید. پرسشنامه های دو بعدی این مطالعه برای کمک به دستیابی به اطلاعات بازار پیشنهاد می شود.

موضوعات مقاله