نظارت آماری برای کنترل کیفیت مداوم بالاست راه آهن

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
16
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
82
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Quality management Quality inspection Statistical process control Life-cycle cost Attrition Drift detection Novelty detection
کلمات کلیدی :
مدیریت کیفیت، بازرسی کیفیت، کنترل فرآیند آماری، هزینه چرخه عمر، تشخیص رانش تخلیه، تشخیص تازگی
عنوان فارسی :

نظارت آماری برای کنترل کیفیت مداوم بالاست راه آهن

عنوان انگلیسی :

Statistical monitoring for continual quality control of railway ballast

ژورنال :
Expert Systems with Applications
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417415004716
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.eswa.2015.07.011
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 15

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 82

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Quality management Quality inspection Statistical process control Life-cycle cost Attrition Drift detection Novelty detection

کلمات کلیدی : مدیریت کیفیت، بازرسی کیفیت، کنترل فرآیند آماری، هزینه چرخه عمر، تشخیص رانش تخلیه، تشخیص تازگی

عنوان فارسی : نظارت آماری برای کنترل کیفیت مداوم بالاست راه آهن

عنوان انگلیسی : Statistical monitoring for continual quality control of railway ballast

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417415004716چکیده انگلیسی
Existing quality control methods for railway ballast are arduous and expensive since they are based on manual material inspections. Thus, test intervals are typically fairly wide. As a consequence, short-term and mid-term fluctuations of ballast quality may not be detected. This results in increased costs for maintenance work such as tamping. To make test intervals shorter and even allow for continual quality control, a new statistical monitoring system for railway ballast is proposed. It combines traditional test methods with an innovative measurement device, the Petroscope® 4D. This device measures the geometrical parameters directly in a manner superior to that of traditional tests. The mechanical properties are statistically estimated based on geometric and spectrographic features. This procedure is called virtual testing since automatic measurements and statistical prediction replace manual measurements and manual tests. To guarantee a high prediction performance, the proposed statistical monitoring of samples from daily production involves novelty detection. It also allows for surveying drift of geometric and spectroscopic distributions and the dynamics of the mechanical properties. The proposed statistical monitoring system is expected to yield a better ballast quality and reduce ballast life-cycle costs.

چکیده فارسی
روش های کنترل کیفیت موجود برای بالستیک راه آهن دشوار و گران هستند، زیرا آنها بر اساس بازرسی های مواد دستی هستند. بنابراین فواصل آزمایشی معمولا نسبتا وسیع هستند. در نتیجه، نوسانات کوتاه مدت و بلندمدت کیفیت بالستیک ممکن است شناسایی نشود. این باعث افزایش هزینه های تعمیر و نگهداری مانند تمیز کردن می شود. برای انجام فواصل آزمایشی کوتاهتر و حتی برای کنترل کیفیت مداوم، یک سیستم نظارت آماری جدید برای بلستر راه آهن پیشنهاد شده است. این ترکیب روش های سنتی آزمون با دستگاه اندازه گیری نوآورانه، پتروسکوپ 4D است. این دستگاه پارامترهای هندسی را به طور مستقیم به شیوه ای بهتر از آزمون های سنتی اندازه گیری می کند. خواص مکانیکی به صورت آماری بر اساس ویژگی های هندسی و طیفی برآورد شده است. این روش تست مجازی نامیده می شود، زیرا اندازه گیری های خودکار و پیش بینی های آماری جایگزین اندازه گیری دستی و آزمایشات دستی می شود. برای تضمین عملکرد پیش بینی شده بالا، نظارت آماری پیشنهادی برای نمونه هایی از تولید روزانه شامل تشخیص چیزهای تازه است. همچنین اجازه می دهد تا برای ردیابی توزیع هندسی و اسپکتروسکوپی و پویایی خواص مکانیکی مورد بررسی قرار گیرد. انتظار می رود سیستم نظارت آماری پیشنهادی کیفیت بالاتری را بهبود بخشیده و هزینه های چرخه عمر را کاهش دهد.

موضوعات مقاله