مشکل بزرگنمایی تصادفی با زمان پردازش قابل کنترل

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
41
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Stochastic lot sizing Controllable processing times Second order cone programming
کلمات کلیدی :
اندازه گیری تصادفی، زمان پردازش قابل کنترل، برنامه ریزی مخروط مرتبه دوم
عنوان فارسی :

مشکل بزرگنمایی تصادفی با زمان پردازش قابل کنترل

عنوان انگلیسی :

Stochastic lot sizing problem with controllable processing times

ژورنال :
Omega
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030504831400142X
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.omega.2014.11.003
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 41

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Stochastic lot sizing Controllable processing times Second order cone programming

کلمات کلیدی : اندازه گیری تصادفی، زمان پردازش قابل کنترل، برنامه ریزی مخروط مرتبه دوم

عنوان فارسی : مشکل بزرگنمایی تصادفی با زمان پردازش قابل کنترل

عنوان انگلیسی : Stochastic lot sizing problem with controllable processing times

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030504831400142Xچکیده انگلیسی
In this study, we consider the stochastic capacitated lot sizing problem with controllable processing times where processing times can be reduced in return for extra compression cost. We assume that the compression cost function is a convex function as it may reflect increasing marginal costs of larger reductions and may be more appropriate when the resource life, energy consumption or carbon emission are taken into consideration. We consider this problem under static uncertainty strategy and α service level constraints. We first introduce a nonlinear mixed integer programming formulation of the problem, and use the recent advances in second order cone programming to strengthen it and then solve by a commercial solver. Our computational experiments show that taking the processing times as constant may lead to more costly production plans, and the value of controllable processing times becomes more evident for a stochastic environment with a limited capacity. Moreover, we observe that controllable processing times increase the solution flexibility and provide a better solution in most of the problem instances, although the largest improvements are obtained when setup costs are high and the system has medium sized capacities.

چکیده فارسی
در این مطالعه، مسئله اندازه گیری احتمال تصادفی با زمان پردازش قابل کنترل که در آن زمان پردازش می تواند در مقایسه با هزینه فشرده سازی اضافی، کاهش یابد. ما فرض می کنیم که تابع هزینه فشرده سازی یک تابع محدب است، زیرا ممکن است منجر به افزایش هزینه های حاشیه ای بیشتر شود و ممکن است مناسب تر باشد زمانی که پویایی منابع، مصرف انرژی یا انتشار کربن مورد توجه قرار گیرد. ما این مشکل را تحت استراتژی عدم قطعیت استاتیک و محدودیت های سطح خدمات α بررسی می کنیم. ما برای اولین بار یک فرمول برنامه نویسی عددی مختلط غیرخطی را معرفی می کنیم و از پیشرفت های اخیر در برنامه نویسی مخروط دوم استفاده می کنیم تا آن را تقویت کنیم و سپس با یک حل کننده تجاری حل کنیم. آزمایش های محاسباتی ما نشان می دهد که مصرف زمان های پردازش به عنوان ثابت ممکن است به برنامه های تولید گران قیمت تر منجر شود و ارزش زمان پردازش قابل کنترل برای یک محیط تصادفی با ظرفیت محدود، واضح تر می شود. علاوه بر این، ما مشاهده می کنیم که زمان پردازش قابل کنترل، انعطاف پذیری راه حل را افزایش می دهد و در بسیاری از موارد، راه حل بهتر را فراهم می کند، گرچه بیشترین بهبود در زمانی که هزینه های نصب بالا است و سیستم دارای ظرفیت های متوسط ​​است.

موضوعات مقاله