اثرات نقدینگی سهام بر ارزش شرکت و ریاست شرکتی: اندوژنیت و آزمایش REIT

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
21
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
63
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Stock liquidity REITs Corporate governance Institutional ownership Endogeneity
کلمات کلیدی :
نقدینگی سهام، REITs، مدیریت شرکت، مالکیت نهادی، اندوژنیت
عنوان فارسی :

اثرات نقدینگی سهام بر ارزش شرکت و ریاست شرکتی: اندوژنیت و آزمایش REIT

عنوان انگلیسی :

The effects of stock liquidity on firm value and corporate governance: Endogeneity and the REIT experiment

ژورنال :
Journal of Corporate Finance
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929119915001042
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2015.09.001
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 20

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 63

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Stock liquidity REITs Corporate governance Institutional ownership Endogeneity

کلمات کلیدی : نقدینگی سهام، REITs، مدیریت شرکت، مالکیت نهادی، اندوژنیت

عنوان فارسی : اثرات نقدینگی سهام بر ارزش شرکت و ریاست شرکتی: اندوژنیت و آزمایش REIT

عنوان انگلیسی : The effects of stock liquidity on firm value and corporate governance: Endogeneity and the REIT experiment

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929119915001042چکیده انگلیسی
This study examines the effects of stock liquidity on firm value and corporate governance using the Real Estate Investment Trust (REIT) setting. The unique features of the REIT industry, including homogeneity of the investment structures, the high payout requirement, and the importance of institutional investors, highlight the positive effect of stock liquidity on firm value through corporate governance. To address the endogeneity problem, we perform a difference-in-differences test based on the propensity score matching estimator. The result shows that REIT stock liquidity has a causal and positive effect on firm value, as measured by Tobin's Q. Importantly, REIT stock liquidity is conducive to better corporate governance through the channel of institutional ownership. REIT stock liquidity leads to higher institutional ownership, particularly for institutional investor types that are active monitors and institutional investors with multi-firm ownership in their REIT portfolios.

چکیده فارسی
این مطالعه به بررسی تأثیر نقدینگی سهام بر ارزش شرکت و مدیریت شرکت با استفاده از اعتماد سرمایه گذاری املاک (REIT) می پردازد. ویژگی های منحصر به فرد صنعت REIT، از جمله همگن بودن ساختار سرمایه گذاری، نیاز به پرداخت بالا و اهمیت سرمایه گذاران نهادی، تاثیر مثبت نقدینگی سهام بر ارزش شرکت را از طریق مدیریت شرکت ها برجسته می کند. برای رفع مشکل اندوژنز، ما یک آزمون تفاوت در تفاوت بر اساس برآوردگر تطابق نمره گرایشی انجام می دهیم. نتایج نشان می دهد که نقدشوندگی سهام REIT اثر عینی و مثبتی بر ارزش شرکت دارد، همان طور که توسط Tobin's Q اندازه گیری می شود. مهم است که نقدینگی سهام REIT به منظور مدیریت بهتر شرکت ها از طریق کانال مالکیت سازمانی منجر شود. نقدینگی سهام REIT منجر به مالکیت سازمانی بالاتر، به ویژه برای انواع سرمایه گذاران نهادی است که نظارت های فعال و سرمایه گذاران نهادی را با مالکیت چند شرکت در اوراق بهادار REIT خود دارند.

موضوعات مقاله