آیا می‌تواند برای بازدید از مراکز ترانزیت به عنوان اقامتگاه نگاه کرد ؟ چشم‌انداز جدیدی درباره رابطه میان حمل و نقل هوایی و گردشگری

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
55
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Tourism transportation Hub airport Airlines Quasi-destination Transit region Tourism system Singapore
کلمات کلیدی :
حمل و نقل گردشگری، فرودگاه مرکزی ، خطوط هوایی، شبه مقصد، منطقه حمل و نقل، سیستم گردشگری، سنگاپور
عنوان فارسی :

آیا می‌تواند برای بازدید از مراکز ترانزیت به عنوان اقامتگاه نگاه کرد ؟ چشم‌انداز جدیدی درباره رابطه میان حمل و نقل هوایی و گردشگری

عنوان انگلیسی :

Can stopovers be induced to revisit transit hubs as stayovers? A new perspective on the relationship between air transportation and tourism

ژورنال :
Journal of Air Transport Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969699716304744
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2017.02.008
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 55

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Tourism transportation Hub airport Airlines Quasi-destination Transit region Tourism system Singapore

کلمات کلیدی : حمل و نقل گردشگری، فرودگاه مرکزی ، خطوط هوایی، شبه مقصد، منطقه حمل و نقل، سیستم گردشگری، سنگاپور

عنوان فارسی : آیا می‌تواند برای بازدید از مراکز ترانزیت به عنوان اقامتگاه نگاه کرد ؟ چشم‌انداز جدیدی درباره رابطه میان حمل و نقل هوایی و گردشگری

عنوان انگلیسی : Can stopovers be induced to revisit transit hubs as stayovers? A new perspective on the relationship between air transportation and tourism

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969699716304744چکیده انگلیسی
This research examines the potential of transit hubs and affiliated airlines to stimulate future stayover visits by stopover passengers, thereby securing new market opportunities for the host destination and a new relationship between the transportation and tourism sectors. Data were obtained from 694 stopovers who transited with Singapore Airlines through Singapore Changi International Airport but had no prior stayover visit. ‘High influence’, ‘low influence’ and ‘selected influence’ clusters indicated how nine selected services and facilities differentially stimulated their interest to revisit Singapore. Especially influential are generic services such as the Singapore Girl service style, and specific facilities such as the airport Butterfly Garden. These therefore no longer situate as simple facilities that only provide utilitarian transport services for passengers; occupying the blurred boundaries between the transit and destination regions, they frame Singapore's hub airport and national carrier as a type of ‘quasi-destination’. Appropriate strategic considerations are recommended to maximise their conversion potential.

چکیده فارسی
این تحقیق به بررسی پتانسیل هاب های حمل و نقل و خطوط هوایی وابسته به منظور تحریک بازدیدکنندگان در سفرهای آینده به وسیله مسافرین متوقف می شود، به این ترتیب فرصت های جدید بازار برای مقصد میزبان و یک رابطه جدید بین بخش های حمل و نقل و گردشگری فراهم می شود. داده ها از 694 ایست قطبی که با شرکت هواپیمایی سنگاپور از طریق فرودگاه بین المللی سنگاپور چنگی عبور کرده بودند، اما هیچ بازدیدی از سفر قبلی انجام نشد. خواص "نفوذ"، "نفوذ کم" و "نفوذ انتخابی" نشان داد که چگونه نه خدمات و امکانات انتخابی به طور متفاوتی باعث علاقه آنها به بازگشت مجدد به سنگاپور شد. خدمات ویژه مانند خدمات سبک سنگاپور سنگاپور و امکانات خاص مانند فرودگاه باغ پروانه به ویژه خدماتی تاثیرگذار است. بنابراین اینها دیگر به عنوان امکانات ساده ای نیستند که خدمات حمل و نقل عمومی را برای مسافران فراهم کنند؛ اشغال مرزهای تاریک بین مناطق ترانزیتی و مقصد، آنها مرکز فرودگاه سنگاپور و حامل ملی را به عنوان نوع "شبه مقصد" قلمداد می کنند. ملاحظات استراتژیک مناسب برای به حداکثر رساندن پتانسیل تبدیل آنها توصیه می شود.

موضوعات مقاله