مدیریت منابع انسانی استراتژیک: بینشی از صنعت هتلداری بین المللی

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
56
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
International human resource management Strategic human resource management Differentiation Competitive advantage
کلمات کلیدی :
مدیریت منابع انسانی بین المللی، مدیریت منابع انسانی استراتژیک، تمایز، مزیت رقابتی
عنوان فارسی :

مدیریت منابع انسانی استراتژیک: بینشی از صنعت هتلداری بین المللی

عنوان انگلیسی :

Strategic human resource management: Insights from the international hotel industry

ژورنال :
International Journal of Hospitality Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278431915000341
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2015.03.003
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 56

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : International human resource management Strategic human resource management Differentiation Competitive advantage

کلمات کلیدی : مدیریت منابع انسانی بین المللی، مدیریت منابع انسانی استراتژیک، تمایز، مزیت رقابتی

عنوان فارسی : مدیریت منابع انسانی استراتژیک: بینشی از صنعت هتلداری بین المللی

عنوان انگلیسی : Strategic human resource management: Insights from the international hotel industry

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278431915000341چکیده انگلیسی
In the strategic human resource management (SHRM) field three approaches have dominated, namely, the universal or best-practice, best-fit or contingency and resource-based view (RBV). This study investigates evidence for the simultaneous or mixed adoption of these approaches by eight case study firms in the international hotel industry. Findings suggest there is considerable evidence of the combined use of the first two approaches but that the SHRM RBV approach was difficult to achieve by all companies. Overall, gaining differentiation through SHRM practices was found to be challenging due to specific industry forces. The study identifies that where companies derive some competitive advantage from their human resources and HRM practices they have closely aligned their managers’ expertise with their corporate market entry mode expertise and developed some distinctive, complex and integrated HRM interventions, which have a mutually reinforcing effect.

چکیده فارسی
در زمینه مدیریت استراتژیک منابع انسانی (SHRM)، سه دیدگاه تحت سلطه قرار می گیرند، یعنی نظریه جهانی یا بهترین عمل، بهترین دیدگاه و احتمال و دیدگاه مبتنی بر منابع (RBV). این مطالعه شواهدی برای پذیرش همزمان یا مخلوط این روش ها توسط هشت شرکت مورد مطالعه در صنعت هتل های بین المللی است. یافته ها نشان می دهد شواهد قابل توجهی در مورد استفاده ترکیبی از دو رویکرد اول وجود دارد، اما رویکرد SHRM RBV برای همه شرکت ها دشوار است. به طور کلی، به علت نیروهای صنعتی خاص، به دست آوردن تمایز از طریق شیوه های SHRM چالش برانگیز است. این مطالعه نشان می دهد که شرکت ها مزیت رقابتی خود را از منابع انسانی و شیوه های مدیریت منابع انسانی خود به دست می آورند؛ آنها با تخصص خود در زمینه مدیریت بازار شرکت خود، با تخصص خود در بازار کار خود روبرو شده اند و مداخلات HRM متمایز، پیچیده و یکپارچه را ایجاد کرده اند.

موضوعات مقاله